Kainuun mai­to­ti­lo­jen tuo­tan­to kasvoi viime vuonna lähes mil­joo­nal­la lit­ral­la, vaikka tilojen määrä vä­hen­tyi

Maidontuotanto kasvoi Kainuussa vuonna 2019, vaikka maitotilojen määrä on vähentynyt maakunnassa. Tuotanto kasvoi viime vuonna lähes miljoonalla litralla.

Maidontuotanto kasvoi Kainuussa vuonna 2019, vaikka maitotilojen määrä on vähentynyt maakunnassa. Tuotanto kasvoi viime vuonna lähes miljoonalla litralla. 

Maitoa lähetettiin meijeriin 64,9 miljoonaa litraa 177 tilalta. Lähetetty maitomäärä on reilun prosentin verran suurempi, vaikka maidonlähettäjien määrä väheni lähes yhdeksän prosenttia.

Meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi Puolangalla yli miljoona litraa. Kunnassa tilakohtainen maidon keskituotos oli yli kaksinkertainen (867 000 litraa) verrattuna koko Kainuun vastaavaan maitomäärään. Kuntatasolla tarkasteltuna määrä on valtakunnan huippua.

Maidontuotanto lisääntyi myös Sotkamossa ja Ristijärvellä, mutta muualla Kainuussa se laski. Eniten laskua oli Kuhmossa.

Asiasta tiedottaneen Kainuun ely-keskuksen mukaan rakennemuutos on ollut rajua alueen lypsykarjatiloilla. Tuottajien määrä on pudonnut 80 prosenttia parissa vuosikymmenessä, mutta tuotanto on kasvanut yli kymmenen prosenttia. 

Ely-keskuksen mukaan maidontuotannon lisäys selittyy tuotannon tehostumisella ja keskituotoksen kasvulla. 

Maidontuotanto kasvoi myös vuonna 2018.