Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Kainuun ely-kes­kus ra­hoit­taa tu­le­va­na syksynä hai­tal­lis­ten kasvi- ja eläin­la­jien tor­jun­taa – ra­hoi­tus­ta voivat hakea esi­mer­kik­si yh­dis­tyk­set, yri­tyk­set ja kunnat

Rahoitusta voidaan myöntää vieraslajien torjuntaan, torjuntatyön neuvontaan ja torjunnan jälkiseurantaan.

Haitallisten kasvi- ja eläinlajien torjuntaan voi tulevana syksynä hakea rahoitusta Kainuun ely-keskuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriön aloittama vieraslajiohjelma tähtää haitallisten kasvilajien kuriin saamiseen Suomessa.

Esimerkiksi jättipalsami kuuluu kitkettävien vieraslajien joukkoon.
Esimerkiksi jättipalsami kuuluu kitkettävien vieraslajien joukkoon.
Kuva: Pekka Aho

Ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää vieraslajien esiintymiä, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vahvistaa vieraslajitoimijoiden yhteistyötä. Rahoitusta voidaan myöntää vieraslajien torjuntaan, torjuntatyön neuvontaan ja torjunnan jälkiseurantaan.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yhdistykset, yritykset ja kunnat. Avustus on lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella tai talkootyöllä.

– Aluksi kannattaa selvittää, kuinka laajasti vieraslajia esiintyy ja onko lähialueilla useampia esiintymiä, joita voitaisiin kustannustehokkaasti hoitaa samalla kertaa. Ely-keskus sekä valtakunnallinen vieraslajien asiantuntijaverkosto tarjoavat apua hankkeiden suunnitteluun, neuvoo ely-keskusten valtakunnallinen vieraslajikoordinaattori Reima Leinonen Kainuun ely-keskuksesta.

Vieraslajien torjuntatyö hyödyttää ely-keskuksen mukaan koko paikkakuntaa ja aluetta, sillä se edistää alkuperäiskasvien palautumista käsitellyille alueille. Alkuperäiskasveja kasvavat elinympäristöt edistävät luonnon monimuotoisuutta, virkistävät asukkaita ja tekevät alueesta houkuttelevan.

Avustukset tulevat haettaviksi Kainuun ely-keskuksesta syksyllä 2020. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan syyskesällä.