Tilaajille

Kaidin bio­ja­los­ta­mo py­säh­tyi ta­lous­vai­keuk­siin – jos teh­das­han­ke ei nyt­käh­dä pian eteen­päin, Kemissä jou­du­taan poh­ti­maan mitä Ajok­ses­ta os­te­tul­le mil­joo­na­ton­til­le tehdään

Jos tehdashanke ei nytkähdä pian eteenpäin, Kemissä joudutaan pohtimaan, mitä Kaidin Ajoksesta ostamalle miljoonatontille tehdään.

Kemiin miljardin euron biojalostamoa suunnittelevan Kaidin tehdashanke on seisahtunut. Kaupunki ei ole saanut kiinalaisyhtiön aikeista tuoreita tietoja. 

– Tilannetta on koitettu selvitellä niin valtiollisten tahojen kuin Kaidi Finlandinkin kautta, mutta tuloksetta, kertoo Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.