Mainos

Jul­ki­sen sek­to­rin päät­tä­jä haas­teen edessä: Tur­val­li­nen töihin ja kouluun paluu edel­lyt­tää puh­das­ta si­säil­maa

Sisäilman laadulla on todettu olevan suora yhteys terveyteen, tehokkuuteen ja esimerkiksi oppimiskykyyn. Virusten ja bakteerien poisto sisäilmasta suojaa tartunnoilta. Kun julkisen rakennuskannan korjausvelkaa ei päästä lyhentämään, väliaikainen suojaamispalvelu mahdollistaa hyvinvoinnille tärkeän puhtaamman sisäilman.

-

Puhdas sisäilma kuuluu kaikille. Silti sisäilman epäpuhtaudet aiheuttavat vuosittain jopa 450 miljoonan euron laskun yhteiskunnalle. STTK:n teettämässä kyselyssä viidennes vastaajista kertoi kärsivänsä heikosta sisäilman laadusta työpaikallaan.  Vuonna 2020 julkaistun arvion mukaan sisäilman epäpuhtauksista eniten terveyshaittoja aiheuttivat mm. ulkoilman pienhiukkaset, sisäilman hiukkaset ja sisäilman radon.

Pandemian myötä virusten ja bakteerien poistaminen sisäilmasta on noussut keskeiseen rooliin. Jokaisella on oikeus turvalliseen työ- ja opiskeluympäristöön myös sisäilman osalta.

-

Ei pelkkää hometta

Sisäilmaan liittyviä haasteita on paljon, mutta suurin osa on tehokkaasti ratkaistavissa. Hyvä viestintä ja vuorovaikutus auttavat tilankäyttäjiä ymmärtämään, mitä tiloissa on tehty. Sisälosuhdeseurannan työkalut  antavat tärkeää tietoa sisäilman laadun kehittämiseksi.

”Parikymmentä vuotta sitten sisäilman haasteista ei julkisesti puhuttu”, muistelee Sisäilmalähetti Oy:n toimitusjohtaja Jani Moberg.

”Sisäilmaongelmainen kohde leimattiin nopeasti, eikä kukaan halunnut ”homekoulun” leimaa”.

Vuonna 2005 perustettu Sisäilmalähetti on nähnyt läheltä, miten ala ja ratkaisut ovat kehittyneet.

”On hyvä ymmärtää, että sisäilmahaasteen ratkaisussa ei ole oikotietä. Välillä näkee, miten ongelma on ratkaistu teknisesti, mutta viestintä on unohtunut. Tällöin voi olla, että tilankäyttäjä ei edelleenkään koe saaneensa apua”, sanoo Moberg.

-

Sisäilmaan liittyvien haasteiden ratkaisemisessa asiantuntemus on tärkeää

Sisäilmalähetti Oy tarjoaa väliaikaisen suojaamisen palvelua, jolla suojataan tilassa työskentelevien tai opiskelevien terveys nopeasti ja tehokkaasti. Kun sisäilmaongelman aiheuttaja on tiedossa, voivat korjaustoimenpiteet vaatia aikaa ja suunnittelua. Suojaamispalvelu suojaa tilan jo kahdessa viikossa, jolloin tilaa on mahdollista käyttää suunnittelun ajan ennen korjaustoimenpiteitä.

Myös virusten ja muiden pienhiukkasten tehostettuun poistoon on ratkaisuja. Sisäilmalähetti käyttää VTT:n kanssa tuotettua laskentatyökalua, joka simuloi ilmanpuhdistimen vaikutuksen tilassa, huomioiden myös ilmanvaihdon. Saatujen tietojen avulla simuloidaan Tehostetun tilahuuhtelun ratkaisu, joka alentaa hiukkapitoisuutta kohteissa, joissa ilmanvaihtoa ei pystytä tehostamaan riittävästi tai laisinkaan.

-

Haaste on voitettavissa.

”Palvelumme vapauttaa esimerkiksi kiinteistöpäällikön tai teknisen johtajan aikaa muuhun työhön. Sisäilmahaasteiden ratkaiseminen on työtämme, ja tuomme mielellämme osaamisemme avuksenne”, toteaa Sisäilmalähetin Pohjois-Suomen sisäilmakoordinaattori Tomi Hakala.

Video: Sisäilmalähetti
-

---

Yritysesittely:


Sisäilmalähetti Oy

Sisäilmalähetti Oy on erikoistunut sisäolosuhteiden seurantaan sekä tilojen ja tilankäyttäjien väliaikaiseen suojaamiseen kohteissa, joissa on todettu sisäilmahaasteita. Suojaamme rakennusten tilankäyttäjät ja mahdollistamme tilojen käytön ennen korjaustoimenpiteitä. Sisäolosuhteiden seurantapalvelumme avulla taas saat ajantasaisen ja helposti ymmärrettävän tilannekuvan kiinteistöjen sisäolosuhteista.


Facebook: https://www.facebook.com/sisailmalahetti/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/3731481/admin/

Kotisivu: https://sisailmalahetti.fi/