Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

JSN:n pu­heen­joh­ta­ja suh­tau­tuu va­rauk­sel­la Oulun oman median Mun Oulun jä­se­nyys­ai­kei­siin – "Pi­täi­si olla aidosti riip­pu­ma­ton kau­pun­gin int­res­seis­tä"

Mitään periaatteellista estettä kaupungin median pääsyyn JSN:n jäseneksi ei ole, sanoo puheenjohtaja Elina Grundström.

Jäseneksi pyrkivän median toimintaa muun muassa arvioidaan ennalta ja katsotaan sen rahoituskuvioita, Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström kertoo.
Jäseneksi pyrkivän median toimintaa muun muassa arvioidaan ennalta ja katsotaan sen rahoituskuvioita, Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström kertoo.
Kuva: Mauri Ratilainen / com.pic

Suomalaisen journalismin itsesääntelyelimen Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja Elina Grundström suhtautuu varauksella Oulun kaupungin aikeisiin perustaa oma uutisiin keskittyvä media, joka on ristitty Mun Ouluksi.

Kaupungin varoilla pyöritettävän Mun Oulun on tarkoitus aloittaa helmikuussa 2020 ja olla "ympäri vuorokauden päivittyvä uutispainotteinen verkkomedia."

Kaupungin mediaa rakennetaan Oulun viestintäjohtajan Mikko Salmen vetämänä. Hänen mukaansa yritykset eivät ole mukana rahoittamassa mediaa, "ainakaan vielä".

Media saa oman toimistonsa kaupunginhallituksen uusiin tiloihin Isollakadulla. Toimitus pyörisi noin viiden toimittajataustaisen kaupungin työntekijän voimin.

Salmi kertoi tiistaina Kalevassa, että Mun Oulu aikoo myös sitoutua journalistien eettisiin ohjeisiin.

Hyvää journalistista tapaa ja journalistin ohjeiden noudattamista valvovan JSN:n ratkaistavaksi jää, pääseekö kaupungin media neuvoston jäseneksi, jos se hakemuksen jättää. Jäseneksi pyrkivän median toimintaa muun muassa arvioidaan ennalta ja katsotaan sen rahoituskuvioita, Grundström kertoo.

Viestintäjohtaja Salmen mukaan Mun Oulu voi nimittää myös päätoimittajan, jos JSN:n jäsenyys avautuu.

– Näinhän ei voi toimia, että ensin katsotaan päästäänkö jäseneksi ja sitten nimitetään päätoimittaja, Grundström huomauttaa.

Sinänsä mitään periaatteellista estettä kaupungin omistaman median pääsyyn JSN:n jäseneksi ei ole, Grundström toteaa.

JSN:n jäsenenä on monenlaisia medioita, joiden kustantajina on esimerkiksi poliittinen puolue tai seurakunta.

– Ja hyvin monet näistä toimivat erittäin mallikkaasti riippumattoman journalismin periaatteiden mukaisesti, Grundström sanoo.

– Jotta tällainen kaupungin media voi toimia journalistin ohjeiden mukaan, sen pitää olla aidosti riippumaton ja itsenäinen kaupungin intresseistä. Näissä tahtoo usein olla se ajatus, että kyse on pohjimmiltaan kaupungin tiedotusvälineestä tai markkinointilehdestä, joka käsittelee asioita sen kannalta hyvin myönteisesti. Yllättäisi, jos taustalla ei olisi tämäntapaisia ajatuksia. Silloin on kyseenalaista, voiko tällainen media olla JSN:n piirissä.

Grundström sanoo, ettei ole vakuuttunut, että Oulun hankkeen taustalla olisi riittävän syvällinen ajatus siitä, mitä riippumaton journalismi tässä yhteydessä olisi.

Hän heittää myös kysymyksen, olisiko kaupungin tärkeämpää tukea riippumatonta kaupungissa jo toimivaa journalismia eikä ryhtyä itse heikentämään sen toimintaedellytyksiä.

– Esimerkiksi Ruotsissa tällainen ajattelu on voimakkaampaa kuin meillä. Siellä viranomaiset tukevat riippumattoman median toimintaedellytyksiä ostamalla niistä ilmoituksia omalle viestinnälleen.

Mun Oulun tapainen kaupungin oma media voisi olla tarpeenkin, jos paikkakunnalla ei ole mitään muita medioita, mutta Oulussa näin ei ole, Grundström sanoo.

Journalismin itsesääntelyelin tulkitsee hyvää journalistista tapaa

  • Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. 
  • Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa.
  • Kantelun voi tehdä neuvostolle kuka tahansa, jonka mielestä lehdistössä, radiossa tai televisiossa on loukattu hyvää journalistista tapaa.
  • Jos tiedotusväline neuvoston mielestä on rikkonut hyvää journalistista tapaa, sille annetaan huomautus, joka on julkaistava lyhyessä määräajassa. 
  • Kantelu ei maksa mitään.
  • Valtaosa suomalaisista tiedotusvälineistä kuuluu JSN:n perussopimuksen allekirjoittaneisiin yhteisöihin, jolloin JSN voi suoraan käsitellä niihin kohdistuvia kanteluita.
  • JSN voi myös omasta aloitteestaan käsitellä tärkeänä pitämiään asioita.
  • JSN on perustettu vuonna 1968.

Lähde: Julkisen sanan neuvosto