Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

Jos tahtoa löytyy pitkät jonot mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin on mah­dol­lis­ta purkaa

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin on pitkät jonot ja apua on lähes mahdoton saada. Tilanne on kestämätön. Kun hoitoa ei ole tarjolla, ongelmat syvenevät ja elämä synkkenee. Se käy lopulta kalliiksi yhteiskunnalle.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudessa alkaa olla täysi hätätila koko maassa. Henkilökuntaa on riittämättömästi ja palveluiden ovelle pitkä jono.

Mielenterveyspalveluihin on ollut entuudestaan vaikea päästä, mutta tilanne on huonontunut viime aikoina. Hoitoa tarvitsevien lasten ja nuorten määrät ovat kasvaneet, kun koronarajoitukset eristyksineen ovat lisänneet mielenterveysongelmia.