Pääkirjoitus: Talous kasvaa, työl­li­syys kohenee – mutta uhkia on ker­ty­mäs­sä me­nes­tyk­sen tielle

Mainos: Kalevan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Jopa kol­ma­so­sa nais­puo­li­sis­ta am­mat­ti­kou­lu­lai­sis­ta kokenut sek­suaa­lis­ta vä­ki­val­taa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalinen väkivalta on ammattioppilaitoksissa huomattavasti yleisempää kuin lukiossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalinen väkivalta on ammattioppilaitoksissa huomattavasti yleisempää kuin lukiossa.

Ammatillisella puolella seksuaalista väkivaltaa on kyselyn mukaan kokenut 33 prosenttia tytöistä ja 11 prosenttia pojista.

Lukion puolella vastaavat luvut ovat 23 prosenttia ja 6 prosenttia.

Seksuaaliseksi väkivallaksi tutkimuksessa luettiin muun muassa seksiin painostaminen ja pakottaminen sekä intiimialueiden koskettelu vasten tahtoa.

Seksuaalisen häirinnän osalta luvut ovat vieläkin synkempää katseltavaa. Kouluasteesta riippumatta sitä on kokenut yli puolet kyselyyn vastanneista tytöistä.

Lue lisää tämän päivän Kalevasta.