Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Jo­ki­ve­den läm­pö­ti­la on lohelle elämän ja kuo­le­man kysymys – liian lämmin vesi voi koitua koh­ta­lok­si 1500 ki­lo­met­riä vael­ta­neel­le kalalle

Lämmin vesi on lohelle kohtalonkysymys. 24-asteisessa vedessä lohi on kestokykynsä rajoilla.

Lämmin vesi on lohelle kohtalonkysymys. 24-asteisessa vedessä lohi on kestokykynsä rajoilla.

Tornionjoelta ja Simojoelta on tullut Elintarviketurvallisuusvirastolle (Evira) jonkin verran vähemmän ilmoituksia kalakuolemista kuin aikaisempina vuosina.

– Tornion-Muonionjoelta ilmoituksia on tullut 20 kappaletta. Ilmoituksia on tullut pitkin jokivartta Jokisuulta Muonioon, kertoo erikoistutkija Perttu Koski Evirasta.