Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Jo­ki­laak­so­jen po­lii­sin ri­kos­ten sel­vit­tä­mis­pro­sent­ti val­ta­kun­nan paras

Jokilaaksojen poliisin mukaan alueen turvallisuustilanne on pysynyt hyvänä.

Jokilaaksojen poliisin rikosten selvittämisprosentti oli vuonna 2012 valtakunnan paras.

Jokilaaksojen poliisin mukaan alueen turvallisuustilanne on pysynyt hyvänä. Poliisin hälytystehtävien määrä väheni myös Jokilaaksoissa samaan tapaan kuin valtakunnallisesti.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä oli selvästi vuotta 2011 pienempi: rikosten määrä laski noin 7,6 prosenttia. Kaiken kaikkiaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen alueella kirjattiin reilut 16 000 rikosta vuoden 2012 aikana.

Poliisin mukaan ennaltaestävillä toimilla kyettiin vaikuttamaan erityisesti ajoneuvoihin kohdistuneeseen rikollisuuteen.