Budjetti: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Laa­ja­lan ta­lous­ar­vio­esi­tys 23 mil­joo­naa euroa yli­jää­mäi­nen

Eläimet: Nyt vie­te­tään Eläin­ten päivää – lähetä kuva eläi­mes­tä, joka on sinulle lä­hei­nen

Joko luit tämän: Kar­ja­ti­lal­li­sen mie­les­sä lo­pet­ta­mi­nen käy päi­vit­täin

Jo­ki­laak­so­jen po­lii­sin ri­kos­ten sel­vit­tä­mis­pro­sent­ti val­ta­kun­nan paras

Jokilaaksojen poliisin mukaan alueen turvallisuustilanne on pysynyt hyvänä.

Jokilaaksojen poliisin rikosten selvittämisprosentti oli vuonna 2012 valtakunnan paras.

Jokilaaksojen poliisin mukaan alueen turvallisuustilanne on pysynyt hyvänä. Poliisin hälytystehtävien määrä väheni myös Jokilaaksoissa samaan tapaan kuin valtakunnallisesti.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä oli selvästi vuotta 2011 pienempi: rikosten määrä laski noin 7,6 prosenttia. Kaiken kaikkiaan Jokilaaksojen poliisilaitoksen alueella kirjattiin reilut 16 000 rikosta vuoden 2012 aikana.

Poliisin mukaan ennaltaestävillä toimilla kyettiin vaikuttamaan erityisesti ajoneuvoihin kohdistuneeseen rikollisuuteen.