Kolumni
Tilaajille

Jokien voimataloudesta siirryttävä monikäytön kehittämiseen. - Putaiden ansiosta jokiluonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti kasvaa.

Voimalaitosjokien monikäyttöä pitäisi lisätä putailla, joiden rakentamisessa voidaan hyödyntää vanhoja joen uomia, puroja ja ojia, esittää hydrobiologi Hannu Metso.


Kemijoesta on rakennettu kolme neljäsosaa, ja jokiyhtiöt rakentaisivat mielellään loputkin, kuten voimalat ja tekojärvet Kemijoen itäiseen haaraan ja Ounasjokeen. Ei ole kuitenkaan huomioita joen monikäyttömuotoja, joita ovat tulvasuojelu, kalojen vaellukset, vesiliikenne, monimuotoisuus eli biodiversiteetti, virkistys sekä tutkimus ja opetus.