Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus

Jär­ki­pu­het­ta ysi­luok­ka­lai­sil­ta – nyt on korkea aika kysyä myös lap­sil­ta, miten uudet op­pi­mis­ym­pä­ris­töt toi­mi­vat

Uusissa kouluissa monitoimiset oppimistilat saattavat korvata vanhat luokkahuoneet.

Kastellin monitoimitalo oli valmistuessaan viisi vuotta sitten Oulun suurin monitoimitalo. Kolmen jalkapallokentän kokoisessa rakennuskompleksissa on päiväkoti, peruskoulu, lukio, kirjasto, nuorisotilat ja liikuntasaleja. Monitoimitiloja rakentamalla on haluttu monipuolisia ja muunneltavia tiloja. Tilojen odotetaan toimivan myös kyläyhteisömäisinä kohtaamispaikkoina.
Kastellin monitoimitalo oli valmistuessaan viisi vuotta sitten Oulun suurin monitoimitalo. Kolmen jalkapallokentän kokoisessa rakennuskompleksissa on päiväkoti, peruskoulu, lukio, kirjasto, nuorisotilat ja liikuntasaleja. Monitoimitiloja rakentamalla on haluttu monipuolisia ja muunneltavia tiloja. Tilojen odotetaan toimivan myös kyläyhteisömäisinä kohtaamispaikkoina.
Kuva: Soini Teija

Uusissa kouluissa monitoimiset oppimistilat saattavat korvata vanhat luokkahuoneet. Oppiminen ja opiskelu hälisevässä solutilassa ei sovi kaikille, vaikka se kannustaisikin yhteisöllisyyteen.

Uudet, muutama vuosi sitten hyväksytyt perusopetuksen opetussuunnitelmat on saatu tänä syksynä kaikkien perusopetuksen vuosiluokkien käyttöön, kun ne koskevat nyt myös 9-luokkalaisia. Opetussuunnitelmien sisältöjä koskevan keskustelun ohella arvostelua ovat herättäneet uudenlaiset oppimisympäristöt ja työtapojen muutos.

Peruskoulussa opetus tapahtuu yhä paikan päällä kouluissa. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ja opettamisen rinnalla korostuva itseohjautuvuus eivät ole johtaneet siihen, että perusopetus olisi muuttunut etäopetuspainotteiseksi.

Uusissa monitoimitiloissa koulua käydään suurissa rakennuksissa, joissa voi olla tilat päiväkodille, peruskoululle, lukiolle ja nuorisotiloille. Kantava toimintaperiaate on monitoimitilojen muunneltavuus. Perinteisten luokkahuoneiden sijaan ja rinnalle on rakennettu jaettavia oppimisalueita ja oppimistiloja. Käytössä ovat isot jaettavat solut, pienryhmätilat, aulat, käytävät ja portaikot.

Osalle lapsista ja opettajista yhteisöllinen ja yhteistyöhön kannustava avoin oppimisympäristö sopii hyvin, mutta ei kaikille. Perinteisesti kouluissa on arvostettu rauhallisia työtiloja, jossa pystyy keskittymään niin oppimiseen kuin opettamiseen.

Murroksen keskellä on aiheellista kysyä, tukevatko uudenaikaiset oppimisympäristöt riittävästi oppimista. Onko kouluissa tiloja, joissa opettaminen ja opiskelu voivat tapahtua turvallisessa, rauhallisessa, vakaassa ja ennakoitavassa ympäristössä?

Uudentyyppisissä oppimisympäristöissä on paljon hyvää, mutta kuten kempeleläiset 9-luokkalaiset Senja Vakkuri ja Eeva Tuominen kirjoittavat mielipidekirjoituksessaan Kalevassa (29.9.), hyvien puolien lisäksi on myös huonoja puolia – ja niitä on aivan liikaa.

Nykymuotoisissa tiloissa opiskelu voi tarkoittaa sitä, että suuri solu on jaettu 80–90 oppilaan kesken osastoihin tilanjakajilla. On helppo kuvitella, että oppiminen ja opiskelu hälisevässä ympäristössä on vaikeaa.

Äänimaailma muuttuu rauhattomaksi, sillä näkösuoja ei estä äänen kulkeutumista naapuritilaan, jossa opiskellaan eri ainetta. Ergonomiasta ei välttämättä ole tietoakaan, jos istutaan penkeillä ja raheilla pikkuruisen pöydän ääressä. Modernin oppimisympäristön ei pidä merkitä sitä, että tehtäviä tehdään polvien päällä lattialla istuen. Sellaisia tiloja näkee kehitysmaiden kouluissa.

Toivon mukaan ei ole käynyt niin, että uudet oppimisympäristöt vaikeuttavat lasten mahdollisuuksia oppia. Jos koulupäivä koetaan kaoottiseksi ja ryhmät etsivät suuren osan tunnista sopivaa työskentelytilaa, asiaa ei voi puolustella edes vuorovaikutustaitojen oppimisella.

Kuntien päätettävissä on, minkälaisen oppimisympäristön ne järjestävät koululaisille. Oppilaskeskeisyys ja yhteisöllisyys voivat merkitä muutakin kuin nykyään niin suosittuja avotiloja. Perinteisten ja uusien oppimistilojen parhaat puolet kannattaa yhdistää. Koululaiset ja opettajat ovat tässä parhaita asiantuntijoita kertomaan, minkälaiset tilat ovat hyvät.