Jäälin koulu pu­re­taan ja tilalle tulee asun­to­ja – myös os­tos­kes­kus menee uusiksi

Jäälin ostoskeskus ja sitä ympäröivä lähialue kasvavat ja kehittyvät lähiaikoina. Uutta rakentamista kaavaillaan vajaalle 500 uudelle asukkaalle.

Jäälin keskusta muuttuu selvästi uuden kaavan myötä.
Jäälin keskusta muuttuu selvästi uuden kaavan myötä.
Kuva: Kontiainen Jarmo

Jäälin ostoskeskus ja sitä ympäröivä lähialue kasvavat ja kehittyvät lähiaikoina. Uutta rakentamista kaavaillaan vajaalle 500 uudelle asukkaalle. Ostoskeskus menee täysin uusiksi lukuun ottamatta muutama vuosi sitten valmistunutta päivittäistavarakaupan rakennusta.

Kaava mahdollistaa kaikkiaan 21 400 kerrosalaneliötä uutta rakentamista, mikä merkitsee alueelle noin 450:ta uutta asukasta.

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina muutokset kaavaan, joka käsittää ostoskeskuksen, koulun, kappelin, Jäälintien pohjoispuolella sijaitsevan urheilualueen ja Rantatien varren käytöstä poistetun vedenottamon sekä GSM-maston.

Yksi näkyvimmistä muutoksista tulee olemaan, että nykyinen Jäälin koulu puretaan kokonaan pois ja tilalle rakennetaan asuinalue, joka sijoittuu Jäälinraitin molemmin puolin. Sisäilmaongelmista kärsivän koulun toiminta siirtyy uuteen Laivakankaan koulun yhteyteen tehtävään koulurakennukseen. Sen rakentaminen aloitettiin viime kesänä.

Nykyinen ostoskeskuksesta lähtevä tie Keskuspisto muuttuu Jäälinraitiksi ja jatkuu Jäälin kappelin pysäköintialueelle saakka.

Sen länsipuolelle puolelle rakennetaan kaupunkimaisesti tiiviisti useita taloja, joiden kerrosluku ulottuu pääosin neljään asti. Jäälinraitin itäpuolelle on tulossa puolestaan useita korkeintaan kaksikerroksisia rivitaloja.

Jäähallin toiminta voi jatkua ainakin 2029 saakka

Auttamatta vanhentuneeksi todettu ostoskeskus saa uuden ilmeen. Sen yhteyteen rakennetaan uusi viisikerroksinen asuin-, liike- ja toimistorakennus, jonka maan tasaiseen kerrokseen tulee vähintään 200 kerrosalaneliön verran myymälä-, toimisto-, harrastus-, tai työtiloja. Ostoskeskuksen ruokamarket säilyy ennallaan, mutta sille varataan mahdollisuus laajentua.

Jäälintien itäpuolelle nykyisen urheilukentän alueelle on tarkoitus rakentaa enintään kaksikerroksisia paritaloja ja rivitaloja. Jäälihallin pohjois- ja länsipuolelle kaavaillaan virkistysaluetta, jonka halki tulisi kulkemaan kevyen liikenteen väylä.

Jäähalli Jäälihallin kohtalo on huolestuttanut käyttäjäkuntaa. Tällä hetkellä vuokrasopimus tontista ulottuu vuoteen 2029 saakka, eli ainakin siihen asti hallin toiminta voi jatkua entisellään.

Alueen maankäyttö tullaan suunnittelemaan myöhemmin, jos halli siirtyy jossakin vaiheessa muualle. Uudeksi paikaksi on pohdittu Laivakangasta. Kaavaehdotuksesta poistettiin Jäälihallin paikalle esitetty pientalojen korttelialue.

Liikenteeseen Jäälin uudistuminen ei tuo kovin suuria muutoksia, vaikka liikenteen määrä oletettavasti kasvaa rakentamisen ja asutuksen kasvamisen takia. Näkyvin muutos on Jäälinraitti, jonka kautta liikenne tulee kulkemaan liikekeskukseen, kuten ennenkin, ja myös uusiin asuinkerrostaloihin, rivitalokortteliin ja Jäälin kappelille.

Rantatien linjaus muuttuu länsipäässä, ja Rivitien läpiajomahdollisuus katkeaa. Jäälintien ja Kehätien risteykseen tulee uusi kiertoliittymä, jonka on tarkoitus selkiyttää risteyksen liikennejärjestelyjä.