Jääli saa uuden päi­vä­ko­din

Kiimingin ensi vuoden käyttömenot kasvavat seitsemän prosenttia.

Kiimingin ensi vuoden käyttömenot kasvavat seitsemän prosenttia. Vaikka se ylittää selvästi inflaation, ei kunnanjohtaja Eino Iisakka pidä talousarvioesitystä löysänä. "Kun patoutuneet paineet palveluissa ja jatkuvasti kasvava väkiluku otetaan huomioon, talousarvioesitys on tiukahko."

Hallintokuntien esityksiä on pitänyt karsia runsaasti. Kireys on luonnehtinut Kiimingin talousarviota jo aikaisempina vuosina. "Menemme hitaasti eteenpäin", sanoo kunnanjohtaja.

Kiimingin kunnanhallitus hyväksyi valtuustolle menevän talousarvioesityksen maanantaina.

Ainoa suuri talonrakennusinvestointi on Laivakankaan päiväkoti, johon ei ole saatu valtionapupäätöstä. Jos apuja ei saada, on talousarviossa varauduttu rakentamaan se kokonaan kunnan kustannuksella.

Jatkossa kolkuttelevat kuntaa isot kouluinvestoinnit, kuten yläasteen muutostyöt vuodelle 2004 ja Jäälin uusi koulu vuodelle 2006. Myös kuntalaisia paljon puhuttaneet liikuntatilat saavat vielä odottaa vuoroaan. Sen rakentamiseen palataan kunnanjohtajan mukaan ensi vuonna.

Ensi vuonna kunta rakentaa yrityspuiston kunnallistekniikkaa. Kun tiet, vesijohdot ja viemärit on rakennettu, alkaa kunta markkinoida yritystontteja, jotta kunnan työpaikkaomavaraisuus kasvaisi.

Yritysmarkkinointiin ei ole määrärahaa, vaan se hoidetaan elinkeinojen normaaleista määrärahoista. Kunnan yritystilojen rakentamiseen ei ole myöskään määrärahaa, vaan siihen palataan tapauksittain, jos tarvetta ilmaantuu.

Ensi vuonna kunta siisti ympäristöä ja parantaa muutenkin taajamakuvaa. Kiiminki liittyy vuonna 2003 viimeisenä Oulun ympäristökuntana myös kaupungin jätehuoltoon.Lisähenkilökuntaa tulossa kymmenkunta


Päivähoitoon tulee ensi vuonna kuusi työntekijää lisää. Lisäksi ensi vuonna palkataan uusi sosiaalityöntekijä sekä kehitysvamma-avustaja.

Kiiminkijoen kouluun tulee uusi kaksi uutta luokanopettajaa ja Jääliin kaksi. Kun taas tuntiopettajat vähenevät, tulee opettajia lisää kaksi.

Tekniseen toimeen on luvassa tonttien erottamista ja kaavoitusta varten mittamies. Lisäksi puolikas kirvesmiehen toimi muutetaan kokoaikaiseksi.

Kiimingin ensi vuoden talousarvio näyttää nollatulosta, mutta vuosikate ei riitä kattamaan kaikkia investointeja, joten kunta velkaantuu lisää ensi vuonna. Kunnan verotulojen kasvuennuste on kuusi prosenttia, minkä saavuttamisessa saattaa kunnanjohtajan mielestä olla ongelmia.

Talousjohtaja Arja Ahonen korostaa, että kunnan talous on saatu nostettua nollille parin vuoden takaisesta notkahduksesta. Jatkossa Ahonen uskoo kunnan pysyvän nollilla tai hieman sen alapuolella. "Kiiminki pärjää siinä kuin muutkin kunnat. Suunnittelua haittaa, että monet valtion toimet ovat vaikeita ennustaa. Esimerkiksi veroperustemuutokset vaikuttavat Kiiminkiin kovasti, koska lähes kaikki verotulot muodostuvat palkkatuloista. Yhteisöveroja ei ole paljoa napsahtanut kunnalle."

Kiimingillä on kattamatonta alijäämää vuodelta 1998 liki 600 000, joka uskotaan saatavan katettua tämän vuoden ylijäämällä.Uusi Jäälin päiväkoti auttaa ensihätään


Laivakankaan päiväkodin rakentaminen Jääliin purkaa kovimpia päivähoidon paineita. Loka-marraskuussa valmistuvaan liki 900 neliön päiväkotiin tulee 62 paikkaa. Nämä paikat eivät kuitenkaan suoraan vähennä Jäälin päivähoitopaikkatarvetta, koska kahdessa rivitalohuoneistossa olevan tilapäinen päiväkoti siirtyy Laivakankaalle. Myös muiden nykyisten Jäälin päiväkotien ylipaikkoja puretaan.

Päivähoidon esimies Marita Korva sanoo, että koko ajan kasvava väkimäärä aiheuttaa kovia paineita päivähoidolle. Niitä on Jäälin lisäksi myös kirkonkylällä. Korvan mukaan työtä saaneille kuntalaisille pystytään osoittamaan kahden viikon sisällä hoitopaikka, kylläkään ei aina asiakkaan toivomaa ratkaisua. Eniten paineita on päiväkoteihin, mutta uhkaksi on noussut myös perhepäivähoitajien puute. Etenkin kotonaan lapsia hoitavia perhepäivähoitajia on vaikea saada. Neuvottelut ovat alkamassa myös ylikunnallisista hoitopaikoista.

Vuodenvaihteessa on tulossa parinkymmenen hakemuksen suma, joka jakautuu puoliksi Jäälin ja muiden kylien välille.

Kirkonkylän uusi päiväkoti on merkitty taloussuunnitelmaan vuodelle 2005.