Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Kolumni
Tilaajille

It­se­näis­ten kes­kus­te­li­joi­den tarve ko­ros­tuu somen ai­ka­kau­del­la

Tviittailu-ketjut henkivät, että kannat on useasti lyöty lukkoon sen perusteella ketä vastaan tai kenen puolella ollaan, professori Jouni-Matti Kuukkanen kirjoittaa.


”Ihminen on tuomittu vapauteen”, kuuluu eräs ranskalaisen filosofi Jean-Paul Sartren kuuluisimmista ajatuksista. Kun ihminen on ”heitetty” tähän maailmaan, hän on radikaalisti vastuussa kaikista teoistaan. Vapauden kieltäminen johtaa Sartren mukaan toimintaan ”huonossa uskossa” eli itsepetokseen, jossa teoille haetaan monenlaisia välttämättömiä tai yliyksilöllisiä selityksiä. Selitykset voivat viitata esimerkiksi yhteisöllisiin, tieteellisiin tai uskonnollisiin syihin, joiden nähdään pakottavan henkilö toimimaan juuri tietyllä tavalla.