Itä­ra­jaa ja ra­ja­vyö­hy­ket­tä val­vo­taan mi­ni­kop­te­reil­la Kainuun ra­ja­var­tios­ton alueel­la

Kainuun rajavartiosto on ottanut käyttöönsä minikoptereita rajojen valvonnan tueksi.

-
Kuva: Jarmo Kontiainen

Kainuun rajavartiosto on ottanut käyttöönsä minikoptereita rajojen valvonnan tueksi.

Perinteisten menetelmien lisäksi rajavalvontaa suoritetaan ilmasta käsin Kainuun rajavartioston valvontavastuulla olevalla 406 kilometriä pitkällä itärajalla ja rajavyöhykkeellä.

Kainuun rajavartioston muistuttaa, että dronen lennättäminen rajavyöhykkeellä ja itäisellä lentorajoitusalueella sekä kuvaaminen on kielletty ilman erillistä lupaa.

Itärajaa myötäilevä lentorajoitusalue on leveämpi kuin rajavyöhyke ja kattaa koko rajavyöhykkeen.

Dronen lennättäminen lentorajoitusalueella vaatii aina poikkeusluvan, jota haetaan Puolustusvoimilta.

Poikkeavista havainnoista, joilla on merkitystä rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi pyydetään ilmoittamaan Kainuun rajavartioston Johtokeskukseen.