Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Itä­me­ren il­mas­ton his­to­riaa sel­vi­te­tään jopa 130 000 vuoden taakse

Itämerellä on käynnistymässä ainutlaatuinen ilmastohistoriaa luotaava tutkimusmatka, kertoo Geologian tutkimuskeskus.

Itämerellä on käynnistymässä ainutlaatuinen ilmastohistoriaa luotaava tutkimusmatka, kertoo Geologian tutkimuskeskus. 19 tutkijaa lähtee kahdeksi kuukaudeksi kansainväliselle tutkimusalukselle keräämään aineistoa. Syväkairauksissa Itämeren pohjakerrostumia kairataan jopa 300 metriin eli syvemmälle kuin koskaan aiemmin, aina 130 000 vuotta sitten syntyneisiin pohjakerrostumiin asti.

Integrated Ocean Drilling Program -tutkimusohjelman tutkimusmatkalla on tarkoitus selvittää muun muassa, vaikuttiko Skandinaviaa 100 000–20 000 vuotta sitten peittänyt mannerjää ilmastonvaihteluihin.

Kahden kuukauden matkan lähtö- ja paluusatama Itämerellä on Kööpenhamina. Tutkijoista kaksi on suomalaisia.