Isot säästöt jäävät Oulussa te­ke­mät­tä – kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää verojen pi­tä­mis­tä en­nal­laan

Oulun kaupunki lähtee ensi vuoteen epävarmoista näkymistä alijäämäisellä, mutta maltillisella budjetilla. Uutta velkaa otetaan 86,1 miljoonaa euroa.

Lähtökohdat Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan talousarvioesityksen laatimiselle eivät ole olleet suotuisat. Laajala julkisti budjettiesityksensä tiistaina.
Lähtökohdat Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan talousarvioesityksen laatimiselle eivät ole olleet suotuisat. Laajala julkisti budjettiesityksensä tiistaina.
Kuva: Pekka Peura

Oulun kaupunki lähtee ensi vuoteen epävarmoista näkymistä alijäämäisellä, mutta maltillisella budjetilla. Uutta velkaa otetaan 86,1 miljoonaa euroa. Kaupungin talouden tasapainottaminen jää tuleville vuosille, kunhan ulkopuolisen konsultin esitykset mahdollisista säästöistä saadaan käyttöön.

Epävarmuus leimaa Oulun kaupungin ensi vuoden taloussuunnittelua. Erityisesti se näkyy verokertymän ennakoinnissa. Talousnäkymät koko maassa ja maailmassa ovat heikentymässä. Kuntasektori on tekemässä tältä vuodelta historiansa huonoimman tuloksen.

Lähtökohdat Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan talousarvioesityksen laatimiselle eivät ole olleet suotuisat. Laajala julkisti budjettiesityksensä tiistaina.

Talousarvioesityksen loppusumma asettuu lähes 1,18 miljardiin euroon.

Oulussa on puhuttu vuosikausia talouden tasapainottamisesta, mikä edellyttäisi rajuja ratkaisuja palveluverkkoon, etenkin kouluihin, päiväkoteihin ja kenties myös terveydenhuollon yksiköihin.

Laajalan budjettiesityksessä isoja säästöratkaisuja ei ole, vaan kaupunginjohtaja on tyytynyt "juustohöyläämään" hallintokuntien esityksistä noin 13 miljoonaa euroa.

Laajala muistutti talousarvion julkistustilaisuudessa Oulun teatterilla, että kaupungin kustannukset ovat kasvaneet palvelutarpeen kasvun ja kaupunginvaltuuston päätösten myötä. Myös valtion päätöksillä kaupunkien menoja on kasvatettu.

Kaupungin palkkaaman ulkopuolisen konsultin esityksiä talouden tasapainottamisesta odotetaan loppuvuodesta. Niiden mahdollinen toteutuminen jää tuleville vuosille.

Laajala esittää verotuksen pitämistä tämän vuoden tasolla kaikkien verojen osalta. Sen mukaan oululaisten tulovero on myös ensi vuonna 20 prosenttia.

Veroja kaupungin kassaan lasketaan kertyvän ensi vuonna lähes 840 miljoonaa euroa, kun kertymän ennustetaan tänä vuonna olevan 792 miljoonaa. Tämän vuoden osalta verkokertymissä on kuitenkin verokorttiuudistuksen tuoma aukko, minkä vuoksi verotulot jäävät talousarviota alemmiksi.

Tulopuolta tähän vuoteen verrattuna kasvattaa valtionosuuksien lisäys. Kaikkiaan Oulu on saamassa valtiolta lähes 300 miljoonaa euroa, kun summa tänä vuonna on 25 miljoonaa alempi. Niiden osalta tosin palataan vain edellisen hallituksen tekemiä leikkauksia edeltäneelle tasolle.

Toimintatuloja odotetaan 241 miljoonaa euroa.

Vuosikatetta kertyy kaupunginjohtajan budjettiesityksen mukaan reilut 57 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan yli 82 miljoonan poistot, talouden alijäämäksi muodostuu 24,3 miljoonaa euroa. Se on noin 12 miljoonaa vähemmän kuin tämän vuoden ennusteessa.

Kaupungilla on ensi vuonna edessä isoja investointeja. Niiden kokonaissumma paisuu yli 135 miljoonaan euroon.

Koska vuosikate jää alhaiseksi, pitää aukko paikata lisälainalla. Kaikkiaan uutta lainaa tarvitaan 86,1 miljoonaa euroa. Ensi vuonna kaupungin velkamäärä nousee 781 miljoonaan euroon. Se tekee 3 771 euroa asukasta kohti.

Kaupungin lainakanta ja velkamäärä asukasta kohti ovat isojen kaupunkien vertailussa keskitasoa.

Heikoista talousnäkymistä huolimatta kaupunginjohtaja Laajala näkee Oulun tulevaisuudessa avaimia parempaan. Kaupunki kasvaa, työttömyyden trendi on laskussa ja osaaminen lisääntyy. Isot hankkeet, kuten asemanseutu, asuntomessut ja korkeakoulukampukset, tuovat elinvoimaa ja ennen pitkää hyödyntävät myös kaupungin taloutta.