Iso­hoo­ka­na-Asun­maal­le hovissa tuomio myös sak­ko­vil­pis­tä

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut kansanedustaja Tytti Isohookana-Asunmaan (kesk.) rangaistukseen myös sakkovilpistä.

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut kansanedustaja Tytti Isohookana-Asunmaan (kesk.) rangaistukseen myös sakkovilpistä. Oulun käräjäoikeus tuomitsi hänet viime toukokuussa vain liikennerikkomuksesta. Isohookana-Asunmaa ajoi ylinopeutta Iissä maaliskuussa 1999 matkalla vaalitilaisuuteen.

Hovioikeus katsoi, että Isohookana-Asunmaa oli antanut tuloistaan olennaisesti totuudenvastaista tietoa. Hän ei ollut ilmoittanut poliisille kulukorvauksen veronalaista osaa, lisäksi hän oli antanut myös tahallaan totuudenvastaisen tiedon tuloistaan, koska ei ollut ilmoittanut sivu- ja pääomatulojaan. Isohookana-Asunmaan tahallisesti ilmoittamatta jättämän verollisen kulukorvauksen sekä sivu- ja pääomatulojen yhteismäärä on hovioikeuden mukaan ollut noin 7 800 markkaa. Hänen kokonaistulonsa olivat tuolloin noin 24 100 markkaa.

Hovioikeus tuomitsi kansanedustajan nyt molemmista rikoksista yhteiseen sakkorangaistukseen. Isohookana-Asunmaa sai kyseisistä rikoksista yhteensä 20 päiväsakkoa, jonka suuruus on 287 markkaa. Näin ollen hän joutuu maksamaan sakkoa yhteensä 5 740 markkaa. Käräjäoikeuden määräämän sakon suuruus liikennerikkomuksesta oli 3 444 markkaa.

Isohookana-Asunmaa velvoitettiin korvaamaan valtiolle todistelukustannukset käräjäoikeudessa ja valtio vapautettiin velvollisuudesta korvata hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden päätöksestä valitti hovioikeuteen syyttäjä Ilpo Virtanen. Hän katsoi, että Isohookana-Asunmaa oli esiintynyt selvästi alempaan tuloluokkaan kuuluvana henkilönä kuin hän todellisuudessa on.