Mielipiteet: Kumpi tietää enemmän sek­suaa­li­suu­des­ta, sinä vai lap­se­si?

Oulu: Nal­li­ka­ris­sa edessä kym­me­nien mil­joo­nien in­ves­toin­ti­buu­mi

Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos lisää kier­rok­sia

Kohta vain ihme voi pysäyttää ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen. Ihmettä on turha odottaa Dohassa Qatarissa pidettävältä YK:n ilmastokokoukselta.

Maailmanpankin tuoreimman raportin mukaan ilmasto lämpenee neljä astetta aikaisemmin arvioidun kahden asteen sijaan. Tämä johtaa äärimmäisten sääilmiöiden lisääntymiseen eri puolilla maailmaa.

Ilmastoasiantuntijat ovat kasvavassa määrin päätyneet sille kannalle, että muutoksen suurin syy on ihmisen toiminnassa.

YK:n johdolla on yritetty etsiä keinoja hillitä muutosta, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Muutosvauhti on päinvastoin kiihtynyt.

Öljyvaltio Qatarin pääkaupungissa Dohassa on parhaillaan koolla YK:n 18. ilmastokokous, mutta siltä ei odoteta paljon. Optimistit uskovat, että kehitykselle voidaan vielä tehdä jotain. Enemmän valtaa kuitenkin alaa ajatus, että tehtävissä on vain sopeutua muutokseen ja sen tuomiin ongelmiin.

Meneillään olevan kehityksen eräänlainen irvikuva on se, että ilmastokokous järjestetään juuri öljymaa Qatarissa. Sen ilmastoon jättämä kuormitus asukasta kohti laskettuna on maailman suurin. Öljyn ja hiilen käyttöä pidetään päällimmäisenä syynä ilmastonmuutosta aiheuttavien kasvihuonekaasujen syntyyn.

Qatarissa toki saadaan kouriintuntuvalla tavalla tutustua siihen, mitä muutos tuo tullessaan, jos mitään ei tehdä. Siellä nimittäin on kova pula vedestä. Jos ennusteet toteutuvat, ilmastonmuutoksen myötä vesipula pahenee isossa osassa maailmaa.

Dohan viime viikolla alkaneen kaksiviikkoisen kokouksen päätavoite on sopia Kiotossa Japanissa 1997 allekirjoitetun ilmastosopimuksen jatkosta ja aloittaa neuvottelut uudesta, 2020 voimaan tulevasta päästövähennyssopimuksesta. Kioton sopimuksen tavoitteena on ollut saada maailman maat sitoutumaan vähentämään päästöjään niin, että lämpeneminen rajoittuisi kahteen asteeseen.

Suurin syy ilmastonmuutokseen löytyy kehittyneiden teollisuusmaiden kasvihuonepäästöistä. Ongelma on saada kaikki suurimmat saastuttajat, etunenässä Yhdysvallat ja kehittyvistä maista muun muassa Kiina, sitoutumaan päästöjen vähentämiseen.

Taustalla kummittelee paljolti raha eli kiista siitä, miten kehittyneiden valtioiden pitäisi auttaa vähemmän kehittyneitä maita vähentämään päästöjään. Kättä väännetään myös siitä, mikä on Kiinan kaltaisten nousevien talousmahtien rooli muutoksen torjunnassa.

Vaikka ilmastonmuutos tiedostetaan, YK:n ilmastokokousten mahdollisuuksiin vaikuttaa kehitykseen suhtaudutaan monella suunnalla epäillen.

Vuodesta toiseen kiistat kilpistyvät pitkälti samaan perusongelmaan siitä, mikä on eniten ilmakehää saastuttaneiden teollisuusmaiden rooli ja mitä voidaan odottaa vasta teollisen kehityksen alkuaskeleita ottavilta vähemmän kehittyneiltä mailta.

YK:n ilmastokokousta puoltaa kuitenkin se, että se on tällä hetkellä ainoa väylä yrittää löytää kaikkia maita sitovia keinoja muutoksen hillitsemiseksi. Se, onnistutaanko tässä, näyttää karkaavan koko ajan kauemmaksi.