Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Il­mas­ton­muu­tos ajaa ark­ti­sil­la alueil­la tal­veh­ti­vat linnut ah­taal­le

Ilmastonmuutos vaikuttaa talvehtivien lintujen kantoihin. Suomessa ilmaston lämpeneminen vähentää pohjoisten lajien talvehtijamääriä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa talvehtivien lintujen kantoihin. Suomessa ilmaston lämpeneminen vähentää pohjoisten lajien talvehtijamääriä ja toisaalta lisää keskieurooppalaisten lajien talvikantoja.

Muutos käy ilmi tuoreessa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin 50 lintulajin talvikannan kehityksiä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa vuosina 1981–2014.

Esimerkiksi piekanan, hömötiaisen, järripeipon ja urpiaisen talvikannat vähenivät useimmissa maissa. Sen sijaan peukaloisen, mustarastaan, tiklin ja nokkavarpusen talvikannat olivat kasvussa.

– Ilmastonmuutos ajaa pohjoisilla alueilla pesivien lajien kantoja yhä ahtaammalle, mikä näkyy niiden talvehtijamäärienkin laskuna, kertoo akatemiatutkija Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta Luomuksesta.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisen Diversity and Distribution -sarjan verkkosivuilla.