Ilk­ka-Yh­ty­mä aloit­taa yt-neu­vot­te­lut, pöy­däl­lä enin­tään kolmen kuu­kau­den lo­mau­tuk­set

Neuvottelut koskevat kaikkiaan noin 370 henkilöä. Pöydällä ovat enintään 90 päivän lomautukset.

Ilkka-Yhtymä-konserni aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön lomautuksista. Neuvottelujen taustalla on koronavirusepidemian heikentämät liiketoimintaedellytykset. 

Yt-neuvottelujen piirissä ovat konsernin yhtiöistä Ilkka-Yhtymä Oyj, I-Mediat Oy, I-print Oy sekä Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy. Konserni osti enemmistön oululaisesta Liana Technologiesista tammikuussa. 

Neuvottelujen piirissä eivät ole Ilkka-Yhtymä Oyj:n kehitysyksikkö eivätkä talous- ja henkilöstöpalvelut, I-Mediat Oy:n digikehitys- ja kuluttaja-asiakkaat -toiminto eikä I-print Oy:n sanomalehtipainon yövuoro. 

Neuvottelut koskevat kaikkiaan noin 370 henkilöä. Pöydällä ovat enintään 90 päivän lomautukset. 

Neuvotteluissa käsitellään myös vaihtoehtoja lomautettujen määrän vähentämiseksi ja keinoja työntekijöille aiheutuvien lomautusten seurausten lieventämiseksi. Lomautettavien määrä ja lomautusten kesto ratkeavat neuvotteluissa. Toimenpiteissä otetaan huomioon toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen kannalta kriittiset tehtävät.

Konserniin kuuluva, startup-vaiheessa oleva vaikuttajamarkkinointitoimisto somessa.com Oy Ab aloitti sopeuttamistoimenpiteet jo aiemmin.