Ih­mis­kaup­piaan tuomio lieveni hovissa – ran­gais­tus neljä vuotta van­keut­ta

Ihmiskaupasta vuosiksi vankilaan tuomittu mies on saanut alennettua tuomiotaan.

Rovaniemen hovioikeus pudotti perjantaina vuonna 1976 syntyneelle miehelle annetun viiden vuoden vankeustuomion neljään vuoteen.
Rovaniemen hovioikeus pudotti perjantaina vuonna 1976 syntyneelle miehelle annetun viiden vuoden vankeustuomion neljään vuoteen.
Kuva: Mauri Ratilainen

Ihmiskaupasta vuosiksi vankilaan tuomittu mies on saanut alennettua tuomiotaan.

Rovaniemen hovioikeus pudotti perjantaina vuonna 1976 syntyneelle miehelle annetun viiden vuoden vankeustuomion neljään vuoteen.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi miehen viime helmikuussa törkeästä ihmiskaupasta, joka tapahtui maaliskuun 2010 ja marraskuun 2016 välisenä aikana. Käräjäoikeuden mukaan mies saattoi uhrinsa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Hän värväsi tämän, painosti tätä, otti tämän määräysvaltaansa sekä käytti hyväkseen uhrin riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa.

Oikeuden mukaan uhrin kyky puolustaa itseään oli olennaisesti heikentynyt. Teossa käytettiin väkivaltaa ja sen uhkaa.

Käräjäoikeus velvoitti miehen maksamaan uhrilleen erilaisia korvauksia muun muassa kivusta, särystä ja henkisestä kärsimyksestä 25 000 euroa sekä saamatta jääneistä ansioista 24 000 euroa. Lisäksi mies velvoitettiin maksamaan uhrin oikeuskuluja.

Hovioikeus vetosi KKO:n rangaistuskäytäntöön

Mies valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Hän olisi halunnut, että hänet tuomitaan enintään parituksesta tai ihmiskaupasta ja että syyte törkeästä ihmiskaupasta hylätään. Miehen mielestä hänelle olisi tullut tuomita korkeintaan ehdollista sekä sakkoja ja tai yhdyskuntapalvelua. Lisäksi mies vaati korvausten pidentämistä.

Syyttäjä puolestaan vaati muun muassa sitä, että hovioikeus katsoisi ihmiskaupassa käytetyn väkivallan ja uhkauksen lisäksi kavaluutta.

Hovioikeuden mielestä uhrin riippuvainen asema johtui myös siitä, että osapuolten välillä oli suuri ikäero. Lisäksi hovioikeus katsoi, että turvaton tila johtui uhrin nuoresta iästä.

Hovioikeus totesi käräjäoikeuden lailla miehen syyllistyneen törkeään ihmiskauppaan. Se otti rangaistuksesta päättäessään huomioon korkeimman oikeuden ratkaisukäytännön.

Tämän johdosta hovioikeus lyhensi vankeusrangaistusta vuodella. Hovioikeus pienensi myös miehen maksettavaksi määrättyjä korvauksia. Hänen ei tarvitsekaan maksaa uhrille ansionmenetyksestä mitään.

Hovioikeus äänesti tuomiosta. Yksi kokoonpanon jäsenistä olisi jättänyt tietyt syyttäjän vaatimukset tutkimatta.

Juttu käsiteltiin sekä käräjä- että hovioikeudessa ilman yleisöä. Uhrin henkilöllisyys sekä jutun asiakirjat määrättiin salassa pidettäväksi peräti vuoteen 2078 saakka.

Perustelujen mukaan kyseessä on seksuaalirikosasia, jossa tulisi ilmi erityisen arkaluonteisia tietoja uhrin yksityiselämästä ja terveydentilasta.

Valtio maksaa miehen oikeuskuluja noin 3500 euroa. Tämä puolestaan joutuu maksamaan uhrinsa oikeuskuluja noin 2300 euroa. Loput maksaa valtio.