Lukijalta
Mielipide

Hyvinvoiva Suomi rakennetaan koodilla

Hallitustunnustelija Antti Rinne nosti hallituspohjan selvittämiseksi laatimissaan kysymyksissä esiin Suomen elinvoimaisuuden säilyttämisen sekä korosti ilmastonmuutoksen torjumista.

Hallitustunnustelija Antti Rinne nosti hallituspohjan selvittämiseksi laatimissaan kysymyksissä esiin Suomen elinvoimaisuuden säilyttämisen sekä korosti ilmastonmuutoksen torjumista.

Me Koodia Suomesta ry:ssä uskomme, että Suomen tulevaisuuden elinvoimaisuus ja hyvinvointi rakennetaan koodilla. Myös ympäristöhaasteiden ratkomiseen tarvitaan laadukasta koodia.

Koodi tarvitsee lisää tekijöitä. Tällä hetkellä alalla vallitsee tekijäpula.

Halutessaan uusi eduskunta ja hallitus pystyy turvaamaan ohjelmistoalan työvoiman saannin. Tällöin Suomi voi hyvinkin nousta koodin ja koodaamisen globaaliksi suurvallaksi. Suomella on siihen kaikki edellytykset.

Ensinnäkin suomalainen laadukas koulutusjärjestelmä tuottaa matemaattisesti lahjakkaita ja loogiseen ajatteluun kyvykästä työvoimaa, jota koodin tekeminen tarvitsee.

Toiseksi, Suomi on maailman houkuttelevin maa ohjelmistokehittäjille. Täällä on huippuosaavat kollegat, korkea työmoraali, kielitaito, vähäinen hierarkia sekä avoin, läpinäkyvä ja yhteistyöhön kannustava työkulttuuri, joka kykenee nopeaan päätöksentekoon.

Suomalainen yhteiskunta ja työelämä korostaa arvoja, joita myös koodin tekijät arvostavat, globaalisti.

Lisäksi Suomi on tasa-arvon kärkimaita. Tulevaisuudessa koodia käyttävät kaikki. Myös sen tekijöiden tulee edustaa muun muassa kaikkia sukupuolia, ikäryhmiä, seksuaalisia suuntautumisia ja kulttuureja. Tämä on Suomessa luontevaa.

”Halutessaan uusi eduskunta ja hallitus pystyy turvaamaan ohjelmistoalan työvoiman saannin.”

Me Koodia Suomesta ry:n hallituksessa vetoamme teihin, arvon hallitustunnustelija Rinne ja hallitusneuvottelijat, että suomalaisen ohjelmistoliiketoiminnan työvoiman saanti turvataan panostamalla loogiseen ajatteluun peruskoulutuksessa, sujuvoittamalla työperäistä maahanmuuttoa, muuttamalla lainsäädäntöä tukemaan yritysten työvoiman hankintaa sekä kannustamalla myös alalla aliedustettuja ryhmiä it-koulutuksen pariin.

Ohjelmistoliiketoiminnan edellytykset varmistamalla Suomi voittaa moninkertaisesti.

Koodaus ei vaadi suuria alkuinvestointeja, ei tukia, ei kaada metsää tai raiskaa maaperää, eikä tuotannon monistaminen jättimäisiä kertainvestointeja.

Koodaus on älytyötä, jossa on moninkertainen lisäarvon tuotanto verrattuna perinteisiin tuotannonaloihin.

Ohjelmistosuunnitteluun erikoistuneet yritykset maksavat jo 4,6 prosenttia Suomen palkoista (Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportin (2/2017)) ja osuus kasvaa. Vuosina 2010–2017 ohjelmistoliiketoiminta on lähes kaksinkertaistanut.

Kun koodi tehdään suomalaisessa yrityksessä, kovapalkkaisten ohjelmistokehittäjien työ verotetaan Suomeen, ohjelmistoyrityksen tulot verotetaan Suomeen, ja ohjelmistotuotteiden vientitulot jäävät Suomeen.

Koodissa on Suomen tulevaisuus.

Satu Lapinlampi

Koodia Suomesta ry:n hallituksen jäsen, Oulu

Janne Kalliola

hallituksen puheenjohtaja, Helsinki

Koodia Suomesta ry edistää suomalaista ohjelmointiosaamista ja kilpailukykyä. Yhdistys edustaa yli 200:aa Suomessa ohjelmointityötä tekevää yritystä.

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.