Mainos

Hyvän isän­nöin­nin takana on monta tekijää – "Tässä työssä ei voi olla hyvä, jos ei ole aidosti kiin­nos­tu­nut asu­mi­ses­ta ja sen pal­ve­luis­ta"

Isännöinti H. Lahti ISA on asiakkaidensa luotettava kumppani.

Isännöintipalvelu H. Lahti Oy:n työntekijät ovat aidosti kiinnostuneita asumisesta ja sen palveluista. Työ vaatii paljon yhteistyötä ja motivoitunutta tekemistä.
Isännöintipalvelu H. Lahti Oy:n työntekijät ovat aidosti kiinnostuneita asumisesta ja sen palveluista. Työ vaatii paljon yhteistyötä ja motivoitunutta tekemistä.

Oletko koskaan ajatellut, mitä isännöitsijä tekee? Kun asiat rullaavat hyvin ja valitettavaa ei ole, moni ei tule ajatelleek­si tarkemmin isännöinnin roolia taloyh­tiössä.

Isännöitsijän työnkuva on laaja. Isän­nöitsijälle ilmoitetaan, kun taloyhtiössä käyttäydytään häiritsevästi tai kun lumi­töiden taso ei vastaa sovittua. Toisaalta isännöitsijät ovat mukana hoitamas­sa myös vaativia saneeraushankkeita.

Moni ei tule ajatelleeksi, kuinka suuri merkitys asumisviihtyvyyteen ja asun­to­-omaisuuden arvon säilymiseen on laadukkaalla isännöinnillä.

”Se, että isännöitsijällä on aikaa hoi­taa sekä arkisia asioita,  että vaativampiakin urakoita edellyttää, että hänel­lä on taustallaan modernit ohjelmistot ja toimiva tiimi muita alan ammattilaisia. Me haluamme vapauttaa isännöit­sijän tekemään sitä asiantuntijatyötä, joka näkyy päivittäisessä toiminnassa ja tuo arvoa asiakkaille”, Isännöinti H. Lahden yrittäjä Tomi Haapaniemi AIT, ITS®­TEK sanoo.

Ammattitaito ja riippumattomuus palvelun lähtökohtana

Tomi Haapaniemelle on tärkeää, että isännöintitoimisto on täysin riippumaton eri sidosryhmistä ja toiminta on lä­pinäkyvää kaikilta osin. Tätä edellyttää myös ISA ry, joka valvoo ISA–auktorisoidun isännöintiyrityksen toimintaa.

”Meidän toimistossamme kaikilla on samanlaiset toimintatavat ja tavoitteet. Palvelun on oltava tasalaatuista ja pro­sessien yhtenäiset. Tämä vaatii paljon yhteistyötä ja motivoitunutta tekemis­tä toimiston sisällä, johon työntekijäm­me ovat hienosti sitoutuneet. Tässä työs­sä ei voi olla hyvä, jos ei ole aidosti kiin­nostunut asumisesta ja sen palveluista”, Haapaniemi toteaa.

-

Yhtiön toinen omistaja, Jenna Haapaniemi on itse koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Toimiston sisällä ole­van ammattitaidon ansiosta isännöitsi­jöiden kanssa käydään säännöllisesti läpi asunto­-osakeyhtiölainsäädäntöön liittyviä asioita sekä mahdollisia muut­tuneita tulkintoja.

Esimerkiksi on huomattu, että yhtiö­järjestyksiä on ollut tarpeen tarkentaa. Yhtiöjärjestyksessä voidaan sopia oman taloyhtiön kohdalla asunto-osakeyhtiö lakia tarkemmin asioista.

”Huolellisesti tehty yhtiöjärjestys on ta­loyhtiölle erittäin tärkeä ja parhaimmil­laan se palvelee jokaista taloyhtiön osak­keenomistajaa oikealla tavalla omistami­sen eri vaiheissa. Kun esimerkiksi kun­nossapitovastuusta sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, johtaa se läpinäkyvyyteen ja yksittäisessä asuntokaupassa­kin on saatavilla laajemmin tietoa taloyh­tiön asioista”, Jenna Haapaniemi sanoo.

Asiakkaita voidaan auttaa tarvittaessa myös vaativammissa tilanteissa, joissa tarvitaan lainopillista tuntemusta.

Digitaalisuus vahvasti mukana myös isännöintipalvelussa

Isännöinti H. Lahti on ottanut viimeisen vuoden aikana digiloikan ohjelmistojen suhteen.

”Valittaessa sopivaa kumppania, yk­si tärkeimmistä ominaisuuksista tuli olla toiminnan läpinäkyvyyden takaaminen ja nyt olemme päässeet tilanteeseen, jossa asiakasyhtiön hallitus voi seura­ta muun muassa taloudenpitoa reaali­ajassa”, Haapaniemi kertoo.

Tutustu Isännöinti H. Lahteen osoitteessa www.hlahti.com.

Info

Isännöintipalvelu Heikki Lahti Oy

Oulun keskustassa sijaitseva täyden palvelun auktorisoitu isännöintitoimisto. Kauttamme saatte kaikki isännöintipalvelut luotettavasti ja ammattitaidolla. Olemme Suomen isännöintiliitto ry:n jäsenyritys.

Torikatu 22 a

90100 Oulu

p. (08) 311 7106

www.hlahti.com

-