Hy­ryn­sal­mel­le oma pe­rin­ne­pank­ki

Hyrynsalmelle aiotaan luoda kunnan oma kansanperinnepankki. Pankkia varten haastatellaan kuntalaisia ja kootaan hajallaan eri arkistoissa olevat kuntaa koskevat perinnetiedot samaan paikkaan.

Hyrynsalmelle aiotaan luoda kunnan oma kansanperinnepankki. Pankkia varten haastatellaan kuntalaisia ja kootaan hajallaan eri arkistoissa olevat kuntaa koskevat perinnetiedot samaan paikkaan.

Perinnepankkiin sisältyy myös laajan valokuvasarjan toteuttaminen kuvakertomuksen muodossa Hyrynsalmen nykykulttuurista sekä piirroskokonaisuus kansanrunousarkiston uskomuksiin pohjautuen. Perinnepankin toivotaan hyödyttävän koko kuntaa ja virkistävän sen elinkeinoelämää.

Syyskuussa aloitetussa Korpikansan perinteet elämään -hankkeessa luodaan myös luontovaellusreittejä, joiden varsille asetetuissa opastetauluissa kerrotaan eri luonnonmuodostelmiin ja esimerkiksi myllyihin ja riihiin liittyviä tarinoita, sekä jääkäriliikkeeseen ja jääkäripirttiin liittyvää historiatietoa.