HS: Oi­keus­kans­le­ri ryhtyy sel­vit­tä­mään, onko kaksi mi­nis­te­riö­tä rik­ko­nut pe­rus­tus­la­kia EU-asiois­ta tie­dot­ta­mi­ses­sa

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ryhtynyt selvittämään, ovatko valtiovarainministeriö ja sisäministeriö rikkoneet perustuslakia EU-asioissa.

Tuomas Pöysti otti tapaukset selvitettäväksi oma-aloitteisesti. Arkistokuva.
Tuomas Pöysti otti tapaukset selvitettäväksi oma-aloitteisesti. Arkistokuva.
Kuva: Pete Anikari

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ryhtynyt selvittämään, ovatko valtiovarainministeriö ja sisäministeriö rikkoneet perustuslakia EU-asioissa, kertoo Helsingin Sanomat.

Pöysti on aloittanut kolmen eri tapauksen selvityksen oma-aloitteisesti. Ne koskevat eduskunnan tiedonsaantia Euroopan unioniin liittyvissä asioissa.

Vakavin epäily liittyy valtiovarainministeriöön. Helsingin Sanomien mukaan ministeriö ei ole kahdessa tapauksessa vienyt EU:n ehdotuksia lainkaan valtioneuvoston yleisistuntoon. Sen sijaan ne on lähetetty suoraan eduskuntaan. Lisäksi tietojen antaminen eduskunnalle on viivästynyt selvästi.

Valtioneuvoston yleisistunnossa ministerit voivat ottaa kantaa ehdotuksiin. Lisäksi oikeuskanslerinvirasto voi tarkistaa niiden lainmukaisuuden.

EU-asioiden kohdalla valtioneuvoston täytyy toimittaa eduskunnalle kirjelmä, jossa on valtioneuvoston ehdotus EU-asioihin liittyen. Perustuslain mukaan tämä täytyy tehdä viipymättä. Pöystin mukaan tämä ei ole kyseisissä tapauksissa toteutunut.

Pöystin esiin nostamat EU-asiat ovat tulleet Suomen ministeriöiden tietoon vuosina 2016, 2018 ja 2019.

Juttua päivitetty 22.2. kello 22.32. Lisätty vuosiluvut.