Ho­vi­oi­keus ei muut­ta­nut ou­lu­lai­sen jal­ka­pal­lo­seu­ran mak­set­ta­vak­si mää­rät­ty­jä kor­vauk­sia

Rovaniemen hovioikeus ei ole muuttanut oululaisen jalkapalloseuran maksettavaksi määrättyjä korvauksia.

Rovaniemen hovioikeus ei ole muuttanut oululaisen jalkapalloseuran maksettavaksi määrättyjä korvauksia.

Oulun käräjäoikeus totesi kesällä 2016, että Oulun Palloseura - Jalkapallo ry:n purki kahden brasilialaisen jalkapalloilijan työsuhteet perusteettomasti vuonna 2014. Se velvoitti seuran maksamaan kummallekin pelaajalle noin 1600 euroa palkkasaatavia, noin 10 000 euroa korvausta ja noin 12 000 euroa oikeuskuluja.

Seura valitti tuomiosta hovioikeuteen. Se olisi halunnut, että maksettavaksi tuomittujen korvausten määriä alennetaan ja että pelaajat velvoitetaan korvaamaan seuran oikeuskulut sekä käräjillä että hovissa.

Seuran mielestä hovioikeuden olisi pitänyt ottaa huomioon muun muassa se, että pelaajien määräaikaisia työsopimuksia oli jäljellä vajaat puoli vuotta kun sopimukset purettiin.

– Lisäksi seuran taloudellinen tilanne on heikko, kuten jalkapallojoukkueilla Suomessa yleensäkin. Käräjäoikeuden tuomitsemat korvausten määrät johtaisivat käytännössä seuran konkurssiin, se vetosi.

Pelaajat puolestaan vaativat seuran valituksen hylkäämistä. He halusivat, että se velvoitetaan korvaamaan heidän hovioikeuskulunsa.

Hovioikeus on tänään päättänyt, ettei käräjäoikeuden antamaa ratkaisua ole syytä muuttaa.  Hovioikeus katsoo, että pelaajien työllistymismahdollisuudet ammattijalkapalloilijoina eivät olleet erityisen hyvät työsopimusten purkamisen jälkeiselle kaudelle.

– Oulun Palloseura - Jalkapallo ry ei ole esittänyt näyttöä siitä, että sen taloudellinen tilanne olisi heikko, se toteaa ratkaisussaan.

Hovioikeus velvoitti seuran maksamaan pelaajien hovioikeuskuluja yhteensä noin 3000 euron edestä.

Oulun Palloseura - Jalkapallo ry on kiistellyt palkkasaatavista toistuvasti eri tuomioistuimissa.