Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Hol­li­haan edus­tal­ta löytyi vainaja

Oulun Hollihaan edustalta on löytynyt vainaja, vahvistaa poliisi.

Oulun Hollihaan edustalta on löytynyt vainaja, vahvistaa poliisi. Vedestä löytyneen vainajan henkilöllisyyttä ei ole toistaiseksi pystytty varmistamaan.

Kalevan tietojen mukaan vainaja löytyi viikonlopun aikana.

Hollihaan edustalta etsittiin elokuun lopussa veden varaan joutunutta miestä. Tällä hetkellä ei ole varmuutta, oliko kyseessä nyt löytynyt vainaja.