Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Kolumni
Tilaajille

Hoi­va­vas­tuun ta­sai­sem­pi ja­kaan­tu­mi­nen äitien ja isien kesken hyö­dyt­tää koko yh­teis­kun­taa

Isillä kuuluu oikeus olla enemmän läsnä lapsen elämässä ja luoda tähän tiivis suhde. Isät käyttävät heille myönnetyistä isyysvapaista keskimäärin vain 67 prosenttia. Neljäsosa isistä ei käytä lainkaan vapaita.

Varhaislapsuus on ainutlaatuista ja herkkää aikaa. Ensimmäiset elinvuodet vaikuttavat ihmisen koko myöhempään elämänpolkuun ja kehitykseen. Vauva- ja taaperoaika on erityistä aikaa myös lapsen vanhemmille ja muulle lähipiirille. Rakkauden ja ilon lisäksi varhaiset vuodet voivat olla myös henkisesti ja fyysisesti kuormittavia. Nukkumattomat yöt, lapsen tarpeet ja oman ajan puute väsyttävät kaikesta rakkaudesta huolimatta monia vanhempia.

Varhaisessa vuorovaikutuksessa luodaan suhde vanhempiin ja perusta myös muille ihmissuhteille. On tärkeää, että yhteiskunta mahdollistaa vanhemmille kiireettömän läsnäolon lapsen varhaisina kuukausina ja turvaa perheen toimeentuloa perhevapaiden aikana.