Hir­ven­pyyn­ti­lu­pia myön­net­ty Oulun toi­mi­alueel­le tänä vuonna huo­mat­ta­vas­ti vii­me­vuo­tis­ta vä­hem­män – pyynti alkaa syys­kuus­sa

Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet asetetuilla tavoitetasoilla.

Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja jatkuu vuoden loppuun saakka.
Varsinainen hirvenmetsästyskausi alkaa lokakuun toisena lauantaina ja jatkuu vuoden loppuun saakka.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomen riistakeskuksen Oulun toimialueelle on myönnetty tänä vuonna hirvenmetsästyskaudelle huomattavasti viimevuotista vähemmän pyyntilupia. Alueen viidelle hirvitalousalueelle on myönnetty yhteensä 5795 pyyntilupaa, kun vuonna 2018 lupia myönnettiin 8459 kappaletta.

Suurimmalla osalla alueesta rajoitettiin myös pyyntiluvilla sallittua aikuisten hirvien määrää.

Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet asetetuilla tavoitetasoilla. Oulun alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet välille 2,0–3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Viime syksyn jahdin jälkeen Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi noin 9400 hirveä. Edellisen vuoden verotuksella hirvikanta laski tavoitetasoon neljällä alueen viidestä hirvitalousalueesta ja oli yhdellä hirvitalousalueella tavoitetason ylärajalla.

Hirveä voi pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Lokakuun toisena lauantaina käynnistyvä varsinainen hirvenmetsästyskausi jatkuu vuoden loppuun. Sen jälkeenkin hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti.

Oulun riistakeskusalueella Kuusamon ja Taivalkosken kunnat ovat poikkeuksia. Varsinainen metsästyskausi alkaa kunnissa jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy kiimarauhoituksen ajaksi syyskuun 21. päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.