Lukijalta
Mielipide

Hintan vesilaitoksen laajennus tähtää Viinivaaran vedenottohankkeeseen, ja on siis ennenaikainen

Monien mielestä Oulun Vesi toimii häikäilemättömästi ja kunnioittamatta lainkaan yksityistä maa- ja vesialueen omistusoikeutta.

Oulun Veden suunnitelmat laajentaa laitostaan ja rakentaa vesialtaat aivan Oulujokirantaan häätäen asukkaat kodeistaan pois, aiheuttaa suuren huolen ja hädän (Kaleva 22.10.) Samanlainen hätä ja huoli on ollut oman omaisuuden ja elinpiirin puolesta sadoilla ihmisillä, vuodesta 1984 alkaen, suunnitellun Viinivaaran vedenottohankkeen alueella.

Monien mielestä Oulun Vesi toimii häikäilemättömästi ja kunnioittamatta lainkaan yksityistä maa- ja vesialueen omistusoikeutta. Onko tällainen toimintatapa kaupungin poliittisten päättäjien hyväksymää?

Suuret kiitokset Kalevalle suorasta ja avoimesta artikkelista, jossa maanomistajan oma näkemys ja huoli tuotiin reilusti esille. Samalla tuli julki Oulun Veden ylimielinen ja asianosaisia väheksyvä toimintamalli.

Samalla toimintatavalla on viety eteen päin Viinivaaran vedenottohanketta koko hankkeen ajan. Suoria neuvotteluja alueen ihmisten kanssa ei ole pyrittykään käymään, vaan yhteydenotot ovat tulleet avin toimittamina kuulutuksina, joilla on pyydetty vastineet vedenottosuunnitelmiin.

Viimeisimmässä lupahakemuksessa on kirjattuna Oulun Veden johtajan lausuma, että hänellä ei ole aikomustakaan käydä neuvotteluja maa- ja vesialueen omistajien kanssa.

"Oulun veden toimintatapa on hyvin jyräävä niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät hyväksy suunnitelmia tai puolustavat omia oikeuksiaan ja omaisuuttaan."

Sama asenne Oulun Vedellä on myös luontoarvoja kohtaan. Vedenottohanke vaikuttaisi Viinivaaran alueella kolmeen luonnonsuojelualueeseen. Ympäröivät vesistöt kuuluvat kokonaisuudessaan Euroopan laajuiseen Nartura-verkostoon. Oulun Vesi pyrkii väheksymään luontoarvoja ja ohittamaan jopa lainsäädännön siten, että tulkitsee luonnossa tehtyjä havaintoja ja tutkimustuloksia täysin omalla tavallaan. Oulun Veden ja esimerkiksi Naturan viranomaislausunnon antaneen viranomaisen tulkinnat ovat täysin vastakkaiset.

Oulun veden toimintatapa on hyvin jyräävä niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät hyväksy suunnitelmia tai puolustavat omia oikeuksiaan ja omaisuuttaan. On kyseenalaista, että valtuuston päättämä varavesijärjestelmä toteutetaan keinoja kaihtamatta ja huonolla hallintotavalla. Kyseiset tapaukset ovat verrannollisia toisiinsa nähden, kokoluokka on vain eri.

Olisi järkevää, että ensinnäkin odotettaisiin lainvoimainen ja lopullinen hyväksytty lupapäätös ottaa vettä Viinivaaran alueelta. Luvasta päättää viime kädessä Valtioneuvosto, jonka pitää pyytää lausunto EU-komissiolta. Yva-lain mukaan ja ennakkopäätösten valossa lupaa vedenotolle ei saada.

Vesilaitoksen laajennus tähtää pääsääntöisesti juuri Viinivaaran vedenottohankkeeseen, ja on siis ennenaikainen. Siksi on kohtuutonta häätää ihmiset pois kotoaan tässä vaiheessa. Oulun Vedellä on myös vaihtoehtoisia mahdollisuuksia vesilaitoksen laajennukselleen niin halutessaan.

Pentti Marttila-Tornio

Kiiminkijoen kalatalousalueen pj.

valtakirjalla useiden maanomistajien edustaja

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.