Lukijalta
Mielipide

Hintan laitoslaajennuksella kiire – asia on noussut kaupunkitason riskiksi, kun vedenhankintaa ei ole saatu ratkaistua

Kaleva on uutisoinut Hintan vesilaitoksen laajennuksesta kahdessa eri lehtijutussa, joita on tarpeen kommentoida.

Kaleva on uutisoinut Hintan vesilaitoksen laajennuksesta kahdessa eri lehtijutussa, joita on tarpeen kommentoida.

Oulun Vesi tuottaa päivittäin talousveden 150 000 kantakaupungin asukkaalle kahdella vesilaitoksella, jotka käyttävät raakavetenä Oulujoen vettä. Asutuksen lisäksi Oulussa on huoltovarmuuden kannalta merkittäviä kohteita, joille jatkuva häiriötön vedenjakelu on elintärkeää. Yksi niistä on Oulun yliopistollinen sairaala.

Kahden laitoksen puhdistuskapasiteetit ovat nykyisellään kulutushuippujen aikana kokonaisuudessaan käytössä. Puhtaan veden riittävyys tulee pystyä varmistamaan kaikissa tilanteissa myös tulevaisuudessa.

Häiriöttömän vedenjakelun varmistamiseksi vedentuotantokapasiteetin lisääminen on välttämätöntä. Asia on noussut kaupunkitason riskiksi, kun vedenhankintaa ei ole saatu aiemmin ratkaistua.

Kurkelanrannan vesilaitos on rakennettu vuonna 1954 ja Hintan vesilaitos vuonna 1974, ja niiden käsittelyprosesseja on vuosikymmenien aikana kehitetty. Vesilaitosten iästä johtuen molempien vesilaitosten perusparannus on tulevaisuudessa välttämätön. Tällä hetkellä vakava ja pidempiaikainen häiriö toisessa laitoksessa vaarantaa vedensaannin, koska yhden laitoksen kapasiteetti ei riitä turvaamaan vedentarvetta.

Laitoksilla ei ole myöskään mahdollista tehdä laajempia saneerauksia vedentuotannon häiriintymättä. Kummankaan vesilaitoksen noin vuoden kestävää perusparannusta ei ole mahdollista käynnistää ennen lisäkapasiteetin rakentamista.

Uuden laitosyksikön tulee turvata riittävä vedentuotanto myös tilanteissa, joissa toisella päävesilaitoksella tehdään perusparannusta. Laitoslaajennukselle on siis välttämätön ja pikainen tarve.

Hinttaan rakennettava laajennus lisäisi puhdistuskapasiteettia 20 000 kuutiometriä vuorokaudessa. Lisäksi tarvitaan lisää puhdasvesiallastilaa nykyistä vesilaitosta varten. Uuden laitosyksikön valmistuttua pintavesilaitosten yhteiskapasiteetti on riittävä tulevien vuosikymmenien kasvavaa tarvetta ajatellen.

"Joskus kuntalaisten yleinen etu – tässä tapauksessa puhtaan juomaveden varmistaminen kaikissa tilanteissa – voi tarkoittaa ikäviä päätöksiä yksittäisille kuntalaisille."

Laitosyksikön suunnittelussa on korostunut toiminnallisuus ja toimintavarmuus, koska laitos on jatkuvassa käytössä ja palvelee kuluttajia vähintään seuraavat 50 vuotta. Prosessitilojen sijoittamisella välittömästi nykyisten tilojen yhteyteen saavutetaan toiminnallisia hyötyjä muun muassa pumppauksiin, energiakulutukseen, tilantarpeisiin, liikenneyhteyksiin ja prosessiohjaukseen. Uuden laitosyksikön prosessia ohjataan yhteisestä valvomosta. Uuden yksikön sijoitus nykyisen rakennuksen yhteyteen vaikuttaa myös maisemaan mahdollisimman vähän.

Eri vaihtoehtoja on tarkasteltu, mutta uutta laitosyksikköä ja allasrakenteita ei valitettavasti ole mahdollista sijoittaa länsipuoliselle puistoalueelle siten, että nykyisen laitoksen ja Oulujoen välisen ranta-alueen kiinteistöt voitaisiin säilyttää.

Hintan vesilaitoksen nykyinen tontti on lähes täyteen rakennettu, ja nykyisen laitoksen viereinen kaupungin omistama alue tontti on liian pieni laajennukselle. Puistossa ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi tilaa. Muualla Oulujoen varressa ei ole yleiskaavavarausta vesilaitoksen käyttöön.

Joskus kuntalaisten yleinen etu – tässä tapauksessa puhtaan juomaveden varmistaminen kaikissa tilanteissa – voi tarkoittaa ikäviä päätöksiä yksittäisille kuntalaisille. Se on laajennuksen harmillisin puoli myös tässä tapauksessa. Sekä kahden maanomistajan että vuokralla olevan Myllyojan asukastuvan kanssa on keskusteltu. Maanomistajille on tarjottu korvaavia lomarakennuspaikkoja ja kiinteistöjen arviointia. Asukastupa tekee arvokasta työtä, jonka toiminta halutaan turvata. Korvaavia tiloja haetaan parhaillaan sivistys- ja kulttuuritoimen tiloista.

Jouni Lähdemäki

johtaja, Oulun Vesi

Lue lisää lukijoiden mielipiteitä päivän Kalevasta!

Näin lähetät mielipidekirjoituksen Kalevaan.