Hie­ta­lan­mäen koulu myydään – Tontti va­ra­taan pal­ve­luil­le ja asu­mi­sel­le

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti myynnistä tiistaina ja asetti koulun asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville.

Koulukäytöstä lakkautettu Hietalanmäen koulu pannaan myyntiin, ja sille etsitään uutta käyttöä. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti myynnistä tiistaina ja asetti koulun asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville.

Tontilla on ollut myös purettu entinen Koivulan päiväkoti, ja paikka on ollut tyhjillään vuodesta 2017 lähtien.

Uutta käyttöä koulutontille haetaan muuttamalla se palveluille ja asumiselle varatuiksi korttelialueiksi. Kaavamuutos mahdollistaa myös yksityisten tai julkisten palvelujen, asumisen sekä harrastus- ja kokoontumistilojen sijoittumisen tonteille.

Koulurakennukset on katsottu maakunnallisesti arvokkaiksi, ja ne on suojeltu merkinnällä sr-20.