Hel­sin­ki on kiin­nos­tu­nut olym­pia­lai­sis­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja odottaa OK:lta ja val­tiol­ta heti kutsua

Helsingin kaupunki on kiinnostunut talviolympialaisten järjestämisestä, kertoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

Talviolympialaisten isännyys kiinnostaisi Suomessa.
Talviolympialaisten isännyys kiinnostaisi Suomessa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Helsingin kaupunki on kiinnostunut talviolympialaisten järjestämisestä, kertoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.

– Totta kai Helsinki kaupunkina on kiinnostunut lähtemään hankkeeseen mukaan, Pajunen kommentoi haastattelua, jossa Suomen Olympiakomitean uudeksi puheenjohtajaksi nouseva Timo Ritakallio esittää, että Suomessa harkittaisiin vakavasti vuoden 2026 talviolympialaisten hakemista.

– Suomi on talviurheilukansa. Talviolympialaiset ovat tärkeintä, mitä talviurheilussa voi tehdä. Olisi luontevaa, että Suomessa talviolympialaiset olisivat joskus. Jos alppihiihtoon ja kelkkailuun liittyvä problematiikka saadaan järjestettyä, en näe mitään estettä talviolympialaisten järjestämiselle Suomessa ja Helsingissä. Jos kisojen saaminen on jollakin tavalla realistista, uskon jo sen, että olemme mukana haussa, olevan arvo sinänsä ja tuottavan näkyvyyttä koko kansakunnalle, Pajunen korostaa Lännen Medialle.

Pajunen odottaa seuraavaksi Suomen Olympiakomitealta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kutsua yhteiseen tapaamiseen, jossa arvioidaan olympialaisten hakemisen mahdollista toteuttamista ja aloitetaan tarvittaessa hakuvalmistelujen suunnittelu.

– Olympialaiset ovat kumppanuushanke, jossa keskeisiä toimijoita ovat Helsingin kaupungin rinnalla valtiovalta ja urheilujärjestöt. Ensin olisi hyvä selvittää, onko tapahtunut jotain muutosta suhteessa 2006 talvikisojen hakuun. Samassa tilanteessa ei kannata lähteä hakemaan kisoja, Pajunen viittaa siihen, että jaettujen kisojen on oltava aito vaihtoehto Kansainväliselle Olympiakomitealle (KOK) .

– Jos saamme KOK:lta uutta tietoa, meidän kannattaa lähteä kokoamaan kumppanuusprojektia, jossa Helsingin, valtion ja urheilujärjestöjen lisäksi voi olla mukana jokin muukin paikkakunta.

Pajunen: ”Aika suuri todennäköisyys meillä on saada kisat”

Jos KOK näyttää pientäkin vihreää valoa jaetuille talvikisoille, Pajunen arvioi Suomen olevan vahvoilla talviolympialaisten isännäksi.

– Suomen uskottavuus talviurheilukansana on niin kovaa luokkaa, että aika suuri todennäköisyys meillä on saada kisat. Helsinkiin ei kovin monta uutta urheilupaikkaa tarvitsisi rakentaa. Pikaluisteluhalli saattaisi olla jopa ainoa uusi rakennus. Suorituspaikkatilanteemme on hyvä, eikä hanke välttämättä olisi niin kallis kuin joissain muissa kaupungeissa.

Pajunen arvioi Helsingin ja Suomen matkailun hyötyvän paljon olympialaisista. Samalla Suomen pääkaupunki ja muut mahdolliset järjestäjäpaikkakunnat nousisivat Pajusen mukaan kiinnostaviksi sijoittumispaikoiksi yritysten silmissä.

– Maailman kaupungit kilvoittelevat kovasti siitä, minne matkailuvirrat ja yritysvirrat kohdistuvat. Helsinki haluaa olla kilpailussa mukana. Kun mielenkiinto kaupunkia kohtaan kasvaa, se tarkoittaa myös sitä, että yleisesti tiedossa oleva ja urheilun sekä kulttuurin kautta leimautunut paikka saa helposti alueelleen yrityksiä. Kun yritykset miettivät sijaintipaikkakysymyksiä, kaupungin tunnettuus vaikuttaa päätöksiin, Pajunen perustelee sitä, miksi Helsinki haluaa myös taloutensa näkökulmasta järjestää tulevaisuudessa talviolympialaiset.

Hakuprosessi ei Pajusen arvion mukaan muodostuisi liian kalliiksi vaan maksaisi itsensä näkyvyyden ansiosta takaisin.

– Talviolympialaisten hakukustannukset sinällään eivät ole jättisuuret. Talviolympialaisten mahdollisia pitopaikkoja on maailmassa rajallinen määrä. Silloin hakukustannukset pystyttäisiin pitämään hyvinkin kohtuullisina. Mitä varsinaisiin järjestämiskustannuksiin tulee, niin valtaosa kustannuksista on ennen kaikkea urheilupaikkojen rakentamista. Siltä osin, kun kisat järjestetään Helsingissä, meillä on hyvä tilanne. Ehkä pikaluisteluhallia lukuun ottamatta kaikki suorituspaikat olisivat jo olemassa, Pajunen arvioi.