Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus hylkäsi myrk­ky­hoi­ta­ja­na tun­ne­tun Ann-Ma­ria Myllg­re­nin va­paut­ta­mis­ano­muk­sen – "riski syyl­lis­tyä vä­ki­val­ta­ri­kok­seen uu­des­taan"

Helsingin hovioikeus on hylännyt tänään perjantaina myrkkyhoitajana tunnetun Ann-Maria Myllgrenin vapautumisanomuksen. Myllgren istuu elinkautista vankeustuomiota viiden vanhuksen murhasta ja viiden vanhuksen murhan yrityksestä.

Helsinki
Aino Nykoppina tunnettu Ann-Maria Myllgren murhasi vuosina 2004-2009 viisi vanhusta ja yritti murhata toiset viisi.
Aino Nykoppina tunnettu Ann-Maria Myllgren murhasi vuosina 2004-2009 viisi vanhusta ja yritti murhata toiset viisi.
Kuva: Kimmo Penttinen

Helsingin hovioikeus on hylännyt niin kutsutuista myrkkymurhista elinkautista vankeustuomiota istuvan Ann-Maria Myllgrenin eli entisen Aino Nykoppin vapauttamishakemuksen. Hovioikeus antoi päätöksensä perjantaina.

Hovioikeus katsoi, että Myllgrenin on suoritettava elinkautista vankeusrangaistustaan selvästi yli elinkautisrangaistuksen 12 vuoden vähimmäisajan hänen henkirikostensa uhrien lukumäärän ja rikosten laadun takia.

Lisäksi vapauttamista vastaan hovioikeuden mukaan puhuu Myllgrenin riski syyllistyä väkivaltarikokseen uudestaan. Mylgren on kiistänyt koko oikeusprosessin ajan syyllisyytensä henkirikoksiin.

Myöskään Rikosseuraamuslaitos ei puoltanut hänen vapauttamistaan.

Myllgren suorittaa rangaistusta viidestä murhasta, viidestä murhan yrityksestä ja kolmesta törkeästä pahoinpitelystä. Rikokset hän teki vuosina 2004–2009 Helsingissä.

Uhrit olivat iäkkäitä koti- ja laitoshoidossa olleita henkilöitä, jotka Myllgren surmasi lääkeaineilla.

Elinkautiseen vankeuteen hänet tuomittiin vuonna 2010. Mielentilatutkimuksen mukaan hän teki henkirikokset täydessä ymmärryksessä.

Henkirikosten tekotapa toi Myllgrenille liikanimen "Myrkkyhoitaja".

Myllgren on vaihtanut nimensä vankeusaikana. Hän anoi pääsyä ehdonalaiseen vapauteen 18.3.2021, jolloin hän olisi istunut elinkautistaan 12 vuotta.

Helsingin hovioikeus käsitteli Myllgrenin vapauttamista suullisessa käsittelyssä suljetuin ovin.

Myllgren osallistui oikeudenkäyntiin vankilasta videoyhteyden välityksellä.

Elinkautisvanki voi anoa vapautumista ensimmäisen kerran suoritettuaan rangaistustaan 12 vuotta. Elinkautisvankeuden keskimääräinen pituus Suomessa on 14,5 vuotta.

Murhien tekotapa ja määrä pidentävät nykyisen oikeuskäytännön mukaan usein vankeusaikaa. Toisaalta tuomitun tehokas katuminen, hyvä käytös, ennuste hyvästä sopeutumisesta yhteyskuntaan ja esimerkiksi korkea ikä voivat lyhentää vankeutta.

Myllgren täyttää ensi syksynä 70 vuotta.