Ha­vu­puu­ta­va­ra pois­tet­ta­va met­sis­tä hyön­teis­tu­ho­jen eh­käi­se­mi­sek­si

Metsäkeskus muistuttaa metsänomistajia metsätuholaista, jonka yksi tavoite on hyönteistuhojen ehkäisy. Varsinkin kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten tuhoja pyydetään seuraamaan.

Pohjois-Suomessa ja Lapissa takaraja puiden poistamiselle on Etelä-Suomea myöhemmin.
Pohjois-Suomessa ja Lapissa takaraja puiden poistamiselle on Etelä-Suomea myöhemmin.
Kuva: Sari Junnonaho

Metsänomistajien ja puutavaran omistajien on kuljetettava kuorellinen havupuutavara pois metsistä ennen keskikesää, Suomen metsäkeskus muistuttaa.

Pohjois-Suomessa ja Lapissa männyt pitää poistaa 15. heinäkuuta mennessä ja kuuset 15. elokuuta mennessä.  

Poiskuljetus metsästä koskee viime vuoden syyskuun ja tämän vuoden toukokuun 31. päivän välisenä aikana kaadettua kuorellista kuusi- ja mäntypuutavaraa.

Puutavaran poistamisella pyritään ehkäisemään hyönteistuhojen leviämistä metsissä. Varsinkin kuusia vahingoittavien kirjanpainajakuoriaisten populaatio oli viime vuonna kasvussa, kevään vaihteleva sää ei kuitenkaan lupaa viime vuoden kaltaisia kuoriaismääriä. 

Metsätuholain mukaan kuuset on kuljetettava pois metsästä 10 kuutiometriä hehtaarilla ylittävältä osalta ja männyt 20 hehtaaria kuutiometriltä ylittävältä osalta. Metsätuholaki ei koske lehtipuita. Pieniä puumääriä voi jättää metsään luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. 

Metsäkeskus lähettää metsänomistajille kesän aikana kirjeitä, joissa kerrotaan kirjanpainajakuoriaisten riskikohteista ja pyydetään kiinnittämään huomiota kuoriaisten tekemiin mahdollisiin tuhoihin metsissä.