Hauk­ka-ahon­tie sul­je­taan lii­ken­teel­tä ta­so­ris­teys­töi­den vuoksi – lii­ken­ne oh­ja­taan kier­to­tei­tä pitkin

Haukka-ahontie (Tie 18672) Oulussa suljetaan liikenteeltä tasoristeystöiden vuoksi kello 7.30 alkaen maanantaina.

Haukka-ahontie (Tie 18672) Oulussa suljetaan liikenteeltä tasoristeystöiden vuoksi kello 7.30 alkaen maanantaina.

Huoltotöitä tehdään Asemakyläntien tasoristeyksen kohdalla. 

Henkilöautoliikenne ohjataan Juurussuontien kautta. Raskas liikenne ohjataan tien 815 tai 827 kautta. 

Töiden arvioidaan kestävän kello 19.00 saakka. 

Juttua tarkennettu kello 6.36: tieosuus ratatöiden kohdalla on Haukka-ahontie, ei Pikkaralantie.