Hau­ki­pu­taan valtava ro­mu­au­to­ko­koel­ma ih­me­tyt­tää ja vai­keut­taa aja­mis­ta - ky­syim­me, milloin ro­mun­ke­räi­lyyn puu­tu­taan

Omatoimisia romujen kerääjiä löytyy Oulun seudultakin sieltä täältä. Toiminnan kehittyessä esimerkiksi romuautoille tarvitaan ympäristölupa.

Haukiputaalla teollisuusalueella Annalankankaalla lähiympäristön asukkaiden huomio on kiinnittynyt valtavaan määrään enimmäkseen romuautoja.
Haukiputaalla teollisuusalueella Annalankankaalla lähiympäristön asukkaiden huomio on kiinnittynyt valtavaan määrään enimmäkseen romuautoja.
Kuva: Kaleva

Omatoimisia romujen kerääjiä löytyy Oulun seudultakin sieltä täältä. Toiminnan kehittyessä esimerkiksi romuautoille tarvitaan ympäristölupa.

Haukiputaalla teollisuusalueella Annalankankaalla lähiympäristön asukkaiden huomio on kiinnittynyt valtavaan määrään enimmäkseen romuautoja, joita on paitsi yritystontilla, myös sille johtavan Laattatien varressa.

Lumen peittämät autot rajoittavat tietä siten, että aurattua kaistaa mahtuu hädin tuskin ajoneuvo ajamaan yhteen suuntaan. Vastaan tulevan ohittaminen on mahdotonta. Pysäköintikieltoa katuosuudella ei ole.

Milloin tontinomistajan toimiin voi puuttua esimerkiksi tämän kaltaisissa tapauksissa, jolloin kulkijat kokevat romuautojen määrän häiritseväksi kaduilla ja teillä, kunnossapitopäällikkö Kai Mäenpää kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista?

– Ajoneuvot voidaan vaatia poistettaviksi tien varsilta ja kaduilta ajoneuvojen siirtolain ja ympäristölakien nojalla. Tonttien sisäpuolella ovat omat määräyksensä siitä, millaista toimintaa niissä on määrä harjoittaa.

Lumen peittämät autot rajoittavat tietä siten, että aurattua kaistaa mahtuu hädin tuskin ajoneuvo ajamaan yhteen suuntaan.
Lumen peittämät autot rajoittavat tietä siten, että aurattua kaistaa mahtuu hädin tuskin ajoneuvo ajamaan yhteen suuntaan.
Kuva: Kaleva

Kuinka paljon Oulussa on niin sanottuja romutarhoja, joihin ympäristöpalvelut joutuu puuttumaan?

– Niitä on muutama toiminnan harjoittaja kaupungin alueella. Yleensä joudutaan puuttumaan ja siirtämään yksittäisiä ajoneuvoja ajoneuvojen siirtolain perusteella. Ne voivat esimerkiksi olla olleet pitkään väärin pysäköityinä.

Kuinka pitkään kestää, kun heitteille jätetystä ajoneuvosta tai rykelmästä on valitettu, että kaupunki tulee siirtämään ne pois?

– Siihen vaikuttaa, aiheutuuko liikenteelle välitöntä haittaa. Vilkkaasti liikennöidylle kadulle jätetty auto otetaan omistajienkin toimesta hinaukseen nopeammin kuin esimerkiksi teollisuusalueelle jätetyt autot. Lisäksi poliisi suorittaa lähisiirtoja muun muassa onnettomuustilanteissa vilkkailla kaduilla tai maanteillä.

Voiko jälkimmäisen kaltaisissa tapauksissa korjaaminen kestää vuosia?

– Tuskin missään tapauksessa niin kauan.

Mihin hylätyt ajoneuvot viedään?

– Kaupungilla on kilpailutuksen perusteella tehty sopimus ajoneuvojen siirrosta ja säilytyksestä Oulun Hinausautokeskus Oy:n kanssa.

Kuka joutuu maksumieheksi?

– Kustannukset menevät aina ajoneuvon viimeisen omistajan maksettaviksi.

Miten luvattomat romujen ja autojen kerääjät saadaan kuriin, Oulun seudun ympäristötoimen ympäristöjohtaja Leena Tuuri?

– Jos toiminta alkaa olla tietyn laajuista, se tarvitsee jo ympäristöluvan meidän näkökulmastamme. Ensimmäinen vaihe on kehottaa hakemaan ympäristölupaa edellytyksenä, että alueelle ylipäätään voidaan myöntää lupaa. Esimerkiksi pohjavesialueet ja kaavamerkinnät luovat tiettyjä rajoituksia.

Entä jos toiminta vain jatkuu, roinat lisääntyvät tontilla, eikä lupaa ole tarkoituskaan hankkia?

– Tehdään tarkastus paikan päällä ja jos huomataan epäkohtia, annetaan kehotus tehdä tarvittavat toimenpiteet määräaikoineen. Sitten valvotaan, onko toimet tehty. Jos ilmenee laiminlyöntejä, annetaan määräys, jota voidaan tehostaa uhkasakolla. Jokaiseen vaiheeseen kuuluu toimijan kuuleminen, eli hänelle annetaan mahdollisuus antaa oma vastineensa.

Mihin raja vedetään? Jos hankkii pari romuautoa varaosiksi pihalleen, joutuuko siitä heti vaikeuksiin?

– Määristä ei ole olemassa yksiselitteistä rajaa. Myös rakennusvalvonnalla on toimivalta kehottaa puhdistamaan tonttinsa asemakaava-alueella, jos se on siivoton.

Minkä verran Oulun seudulla joudutaan puuttumaan liian aktiivisiin romujen kerääjiin?

– Vuosittain on vireillä muutamia tapauksia.

Romuautot Annalankankaalla

  • Haukiputaan Annalankankaalla teollisuusalueella on 25 hylättyä enemmän tai vähemmän romuttamiskunnossa olevaa ajoneuvoa Laattatien varrella.
  • Tontilla aitojen sisäpuolella on paljon enemmän autoja.
  • Käytöstä poistetut ajoneuvot kuuluvat tontilla olevalle yritykselle autoihin liittyvään liiketoimintaan.
  • Varsinainen romuttamoyritys ei ole kyseessä.
  • Kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla on prosessi meneillään autojen saamiseksi pois tien varresta.
  • Sen mukaan ympäristö on huolehdittu sellaiseen kuntoon, että autoja ei ole kunnossapidon esteenä tällä hetkellä, ja tie pystytään auraamaan läpi.