Pääkirjoitus

Hätäilyä aktiivimallin purkamisessa – uudenkin hallituksen pitää olla huolellinen lainvalmistelussa

Hallitus saa lainsäädännön arviointineuvostolta sapiskaa aktiivimallin purkamista koskevan lakiesityksen puutteista.

Lainsäädännön arviointineuvosto pitää hallituksen esitystä aktiivimallin leikkureita koskevasta lakiesityksestä vaikeasti hahmotettavana. Lainsäädännössä on oltava huolellinen oikeudellisuuden, teknisten yksityiskohtien ja vaikuttavuusarvioiden takia. Jos on kiire, niin helposti syntyy sutta ja sekundaa.
Lainsäädännön arviointineuvosto pitää hallituksen esitystä aktiivimallin leikkureita koskevasta lakiesityksestä vaikeasti hahmotettavana. Lainsäädännössä on oltava huolellinen oikeudellisuuden, teknisten yksityiskohtien ja vaikuttavuusarvioiden takia. Jos on kiire, niin helposti syntyy sutta ja sekundaa.
Kuva: Nina Susi/Arkisto

Hallitus saa lainsäädännön arviointineuvostolta sapiskaa aktiivimallin purkamista koskevan lakiesityksen puutteista. Lainvalmistelussa on oltava huolellinen, muuten syntyy sutta ja sekundaa.

Lainsäädännön arviointineuvosto moittii hallitusta poikkeuksellisen kovasanaisesti aktiivimallin purkamista koskevan lakiesityksen puutteista.

Arviointineuvoston keskiviikkona julkaiseman lausunnon mukaan aktiivimallin leikkureita koskeva esitys on vaikeasti hahmotettavissa eikä siitä oikein selviä, minkälaista ongelmaa loppujen lopuksi on tarkoitus korjata.

Arviointineuvosto antaakin hallitukselle laiskanläksyä ja kehottaa korjaamaan esitystä neuvoston lausunnon mukaisesti ennen kuin hallituksen esitystä viedään eteenpäin.

Aktiivimallinleikkurin purkaminen oli keskeinen osa SDP:n ja vasemmistoliiton kampanjointia viime kevään eduskuntavaaleissa. Edellisen hallituksen luomaa aktiivimallia on moitittu työttömiä nöyryyttäväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä ei jääty aikailemaan, vaan aktiivimallin kumoamista koskeva työttömyysturvalain muutosehdotus lähti lausunnolle elokuun puolivälissä, vaikka valmistelussa ei ollut käytettävissä aktiivimallin vaikutuksia arvioivaa loppuraporttia.

Hallitusohjelman lupausten mukaisesti lakiesityksessä ehdotetaan, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet kumotaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty. Aktiivimallin edellytysten täyttämättä jättäminen ei enää johtaisi työttömyysetuuden alentamiseen 4,65 prosenttia.

Aktiivimallin työllisyysvaikutuksia selvittävän raportin tutkimustulokset julkaistaan kuitenkin vasta lokakuun lopussa. Tutkimustulokset luvattiin ottaa lainvalmistelussa huomioon myöhemmin.

Näin kiire ei sentään pitäisi olla, kun on kyse vain muutamista kuukausista. Lainsäädännön arviointineuvostolta saadut moitteet osoittavat, että aktiivimallin purkamiseen tähtäävä lakiehdotus on kiireen ja poliittisen tarkoituksenmukaisuuden takia huteralla pohjalla. Hallitus halusi osoittaa, että se toteuttaa lupauksensa ripeästi, mutta nyt jouduttiin vain ojasta allikkoon.

Toimeksianto aktiivimallin leikkureiden poistosta näyttää sitoneen virkamiesten käsiä. Arviointineuvosto opastaa, että aktiivimallin lopullisia tutkimustuloksia pitää hyödyntää esityksen valmistelussa.

Rinteen hallituksen pitäisi varoa, ettei se sorru samanlaiseen hutilointiin, josta aiemmin moitittiin Juha Sipilän (kesk.) hallitusta. Lainvalmistelussa on syytä olla huolellinen, muuten syntyy sutta ja sekundaa, jota joudutaan myöhemmin paikkaamaan.

Sipilän hallitus joutui perumaan useita lakiesityksiä, koska vahvan poliittisen ohjauksen takia niissä ilmeni oikeudellisia ongelmia. Yhden jos toisenkin kerran törmättiin perustuslakiin. Silloinen oikeuskansleri Jaakko Jonkka kertoi, että hallitus oli sivuuttanut hänen kantojaan ongelmallisten lakiesitysten korjaamisessa. Oikeusoppineet huomauttivat tuolloin, että poliittisten päättäjien on annettava lainvalmistelulle riittävästi aikaa.

Asiantuntijoiden hyvät neuvot pätevät myös nyt. Lainvalmistelulle on annettava sille kuuluva aika. Sillä taataan, että tehdään huolellista työtä.

Juttua muokattu 11.10. kello 7.14. Jaakko Jonkan nimi korjattu.