Hartela luopuu Sa­ha­saa­res­ta – Oulun kau­pun­ki etsii uusia yh­teis­työ­ta­ho­ja ke­hit­tä­mään Ainolan puis­tos­sa si­jait­se­vaa ar­vo­aluet­ta

Yhtenä vaihtoehtona voi olla yhteisöasuminen. Sahasaarelle mahtuisi sen lisäksi myös Hupisaarten aluetta palvelevia kulttuuri- ja muita toimintoja.

-
Kuva: Ella Jokinen

Yhtenä vaihtoehtona voi olla yhteisöasuminen. Sahasaarelle mahtuisi sen lisäksi myös Hupisaarten aluetta palvelevia kulttuuri- ja muita toimintoja.

Lasaretinväylän varrella Ainolan puistossa sijaitsevan Sahasaaren tonttivaraus puretaan. Alue on ollut rakennusliike Hartela Pohjois-Suomi Oy:n hallinnassa.

Sahasaari siirtyy takaisin Oulun kaupungin hallintaan. Hartela siivoaa alueen huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdyskuntalautakunta päätti asiasta tiistaina.

Hartela voitti vuonna 2009 Lasaretinväylän voima-aseman tontinluovutuskilpailun, johon Sahasaarikin kuului. Samana vuonna tehtiin aluetta koskeva yhteistoiminta- ja laatusopimus.

Hartelan piti sopimuksen mukaisesti toteuttaa saareen taide- ja käsityökortteli.

Yhtiö on etsinyt Sahasaareen yhteistyökumppania, mutta sellaista ei ole kymmenen vuoden aikana löytynyt. Alunperin kumppaneita oli kyllä tulossa mukaan, mutta ne vetäytyivät hankkeesta jo varhaisessa vaiheessa.

Kaupunki ryhtyy etsimään itse alueelle uusia toimijoita.

Kaupungilla ei ole vielä tiedossa uutta yhteistyökumppania, kaupungingeodeetti Kaija Puhakka sanoo. Uudet ideat Sahasaaren käytölle kuitenkin itävät.

– Kaupunki on halukas kokeilemaan yhteisöasumiskohteiden toteuttamista ja Sahasaaren asuntokohde voisi olla tähän soveltuva.

Puhakan mukaan toiset kaksi saaren tonttia sopisivat hyvin Hupisaarten aluetta palveleville kulttuuri- ja muille toiminnoille.

Molemmat käyttötavat vastaavat myös kaupungin alunperin Sahasaaren käytölle asettamia tavoitteita.

Tonttien luovutus on tarkoitus saada tehtyä tämän vuoden aikana.

Hartela on toteuttanut tavoitteen mukaisesti muut Lasaretinväylän alueen kohteet.

Niitä ovat Voimalan ravintola- ja tapahtumatila, Prunnitorin tapahtumapaikka, kansainvälinen opiskelijatalo, palveluasumiskohde, toimistoja sekä neljä asuinkerrostaloa.

Entisen opetusviraston talon kunnostaminen Kasarmintie 3:ssa on viivästynyt, mikä johtuu muun muassa asemakaavavalituksesta ja maaperän epäpuhtauksista.

Myös Voimala-rakennuksen kunnostus viivästyi, mistä Hartelalle koitui 10 00 euron sopimussakko.

Kaupungin mukaan tonttivarauksen purkamiseen ei liity kiistoja, vaan yhteistyö Hartelan kanssa on toiminut hyvin ja toteutuskelpoisia ratkaisuja on etsitty yhteistuumin.

Myös toteutetut kohteet ovat vastanneet sopimuksen mukaisia tavoitteita ja laatuvaatimuksia.

Aloitteen Sahasaaresta luopumisesta teki kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Hartelalle aloite kelpasi. Yhtiö on myös tehnyt Sahasaareen kymmenen rakenteellista autopaikkaa, jotka tulevan toimijan on lunastettava toteutuneita kustannuksia vastaavalla hinnalla.