Pääkirjoitus

Halut hakea opettajaksi romahtaneet – koulutusleikkaukset vähentäneet houkuttavuutta

Luokanopettajakoulutuksen hakijamäärät ovat miltei puolittuneet kuudessa vuodessa, ja siitä on oltava huolissaan.

Kun vuonna 2013 opettajakoulutukseen haki yli 8 300 nuorta, tänä keväänä hakijoita on hieman yli 4 700. Määrä on laskenut kuusi vuotta peräkkäin, yhteensä noin 3 600:lla.
Kun vuonna 2013 opettajakoulutukseen haki yli 8 300 nuorta, tänä keväänä hakijoita on hieman yli 4 700. Määrä on laskenut kuusi vuotta peräkkäin, yhteensä noin 3 600:lla.
Kuva: Antti Korkala

Luokanopettajakoulutuksen hakijamäärät ovat miltei puolittuneet kuudessa vuodessa, ja siitä on oltava huolissaan. Opettajan ammatin houkuttelevuus on vähentynyt pitkälti koulutussäästöjen vuoksi.

Hakijamäärät luokanopettajan yliopistokoulutukseen ovat puolittuneet seitsemässä vuodessa. Opetushallituksen tilasto luokanopettajiksi hakeneista 2010-luvulla on vakavaa luettavaa.

Kun vuonna 2013 opettajakoulutukseen haki yli 8 300 nuorta, tänä keväänä hakijoita on hieman yli 4 700. Määrä on laskenut kuusi vuotta peräkkäin, yhteensä noin 3 600:lla.

Alan houkuttelevuudesta kertova hakijarunsaus – joka Suomessa on ollut Euroopan kärkeä – on tällä menolla vaihtumassa muutaman vuoden kuluessa hakijapulaksi.

Laskusuunta tuskin kokonaan selittyy ensikertalaiskiintiöllä tai aloituspaikkojen vähenemisellä. Yliopistojen kasvatustieteellisiin tiedekuntiin on otettu sisään vuosittain kutakuinkin noin 800 opiskelijaa.

Syitä onkin haettava muualta. Vaikka opettajan ammatti on edelleen Suomessa arvostettu ja sitä pidetään kutsumustyönä, monet opettajaksi valmistuneet vaihtavat alaa.

Kaleva kertoi 30.5., että opettajat kokevat jatkuvassa muutoksessa olevan työnsä liian raskaaksi. Moni katsoo, että muissa tehtävissä pääsee helpommalla ja vähemmällä riepottelulla.

Opettajan työn houkuttelevuus on vähentynyt useiden eri tekijöiden vuoksi. Yksi syy on, että mielikuvat koulumaailmasta ja itse työstä ovat muuttuneet kielteisiksi. Ammatin rapistuva maine näkyy varmasti hakijamäärien notkahduksena.

Opettajan työ ja tehtäväkuva ovat laajentuneet. Digitaalisuus on tuonut uusia haasteita, samoin verrattain nopealla tahdilla uudistuvat opetussuunnitelmat ja työaikajärjestelmät.

Kahden viime hallituksen – käytännössä kaikkien vuorollaan hallituksessa olleiden eduskuntapuolueiden – tekemät koulutusleikkaukset ovat lisänneet työkuormaa. Arkisesta tekemisestä on tullut raskasta.

Aivan helppoa ei ole opettaa luokkia, joissa on yhä enemmän oppilaita. Ryhmäkokojen kasvu ja työrauhan heikkeneminen ovat stressitekijöitä niin opettajille kuin opiskelijoille.

Murhetta on lisännyt, että erilliset erityisluokat on jouduttu säästösyistä lopettamaan ja että enemmän huomiota vaativat oppilaat on sijoitettu suurluokkiin. Riittämättömyyden tunne piinaa, kun henkilökohtaiseen opetukseen ei jää aikaa eivätkä kaikki oppilaat kykene etäopiskeluun.

Takavuosien Pisa-menestyksen muisteleminen ei auta eteenpäin, jos koulussa kärsitään heikosta sisäilmasta tai suoranaisesta homeesta. Kilpailukykysopimus leikkasi opettajiltakin lomarahoja.

Opetushallituksen, kuntien ja yliopistojen ei vielä tarvitse painaa hälytysnappulaa, mutta huolestumiseen on aihetta. Mainetta parantavia korjausliikkeitä on tultava.

Pienen maan sivistyksen vahvuus perustuu suurelta osin siihen, että koulutus on kunnossa. Koulutus taas on avain uusiin innovaatioihin ja kansalliseen kilpailukykyyn. Siksi opettajiksi pitää hakeutua motivoituneita ja kyvykkäitä osaajia.