Ha­luat­ko hel­pos­ti ylio­pis­toon? – Valitse pitkä ma­te­ma­tiik­ka

Lukion ainevalinnoista yksi on ylitse muiden, kun tarkastellaan sitä, miten helppoa tai vaikeaa on saada opiskelupaikka yliopistosta: valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä.

Kati Hannila opiskelee prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa. Hän arvelee, että tytöt kiinnostuisivat matemaattis-luonnontieteellisistä aineista enemmän, jos he jo kouluiässä tietäisivät, millaisia töitä niiden pohjalta voi käytännössä tehdä.
Kati Hannila opiskelee prosessitekniikkaa Oulun yliopistossa. Hän arvelee, että tytöt kiinnostuisivat matemaattis-luonnontieteellisistä aineista enemmän, jos he jo kouluiässä tietäisivät, millaisia töitä niiden pohjalta voi käytännössä tehdä.
Kuva: Pekka Peura

Lukion ainevalinnoista yksi on ylitse muiden, kun tarkastellaan sitä, miten helppoa tai vaikeaa on saada opiskelupaikka yliopistosta: valinta pitkän ja lyhyen matematiikan välillä.

Paitsi että matematiikan pitkän oppimäärän hallinta on keskeinen valintakriteeri moneen koulutukseen, pitkän matematiikan lukijat valitaan tehokkaasti myös muille kuin matemaattis-luonnontieteellisille aloille.

Oulun yliopistossa tutkitaan parhaillaan, miten lukiolaisten ainevalinnat vaikuttavat yliopistoon pääsyyn ja sukupuolijakaumiin eri koulutusaloilla. Valmistuessaan tutkimus kattaa kaikki yliopistot, joskin tällä hetkellä tuloksia on olemassa vasta Oulusta. Koulutusalakohtaisessa vertailussa tulokset eivät oletettavasti kuitenkaan vaihtele yliopistojen välillä merkittävästi.

Pitkän matematiikan kirjoittajia on yliopistoon valittujen opiskelijoiden joukossa suhteessa enemmän kuin ylioppilaissa kaikilla muilla paitsi humanistisella alalla, ja sielläkin ero on niukka. Esimerkiksi kasvatustieteelliseen päässeistä pitkän matematiikan on kirjoittanut 38 prosenttia, kun ylioppilaissa sen kirjoittajia on alle 34 prosenttia.

– Lääketieteessä pitkän matematiikan kirjoittajia on 92 prosenttia, vaikka matematiikka on valintaperusteissa sivuroolissa. Tullakseen valituksi eli sijoittuakseen niin sanottuun kermaan on pakko osata matematiikkaa pitkän matematiikan tasoisesti, sanoo kemian professori Jouni Pursiainen Oulun yliopistosta. Hän on yksi tutkimuksen tekijöistä.


Pitkän matematiikan korostunutta roolia selittää se, että matematiikan osaajat menestyvät yleensä koulussa muutenkin.

Pitkän matematiikan lisäksi myös muiden matemaattis-luonnontieteellisten aineiden – fysiikan, kemian, biologian ja maantieteen – kirjoittajia valitaan yliopistoon enemmän kuin heidän osuutensa on ylioppilaista.

Lukiolaisten ainevalinnat kytkeytyvät myös tasa-arvokysymyksiin. Vuonna 2015 ylioppilaista 57 prosenttia oli naisia. Pitkän matematiikan kirjoittajista 55 prosenttia ja fysiikan kirjoittajista peräti 70 prosenttia oli silti miehiä.

Oikea aineyhdistelmä avaa helposti ovet esimerkiksi teknilliselle alalle, joka on huomattavan miesvaltainen. Sen sijaan naisvaltaisissa kasvatustieteissä ja humanistisissa tieteissä kilpailu on monin paikoin kovaa.

– Pojat siis pääsevät yleisimmillä ainevalikoimillaan helposti yliopistoon. Tytöt joutuvat ainevalintojensa seurauksena hakemaan aloille, joille on kova kilpailu, vaikka he ovat ylioppilaskirjoituksissa lähes kaikessa parempia kuin pojat, Pursiainen toteaa.

Miesvaltaisilta koulutusaloilta tie vie usein vientialoille, naisvaltaisilta taas julkiselle sektorille. Siten ainevalintojen merkitys ulottuu myös palkkanäkymiin.