Kolumni

Hallitusohjelma investoi ihmisten hyvinvointiin

Pitkä kevät on kääntynyt kesäksi ja Suomessa on uusi, Antti Rinteen johtama keskustavasemmistolainen hallitus.

Eduskunnasta

-

Pitkä kevät on kääntynyt kesäksi ja Suomessa on uusi, Antti Rinteen johtama keskustavasemmistolainen hallitus.

Hallitusohjelmaa neuvoteltiin toukokuun ajan Säätytalolla ja lopputuloksena on kahdeksan yhteiskunnallisen ilmiökokonaisuuden ympärille rakentuva, tulevaisuuteen katsova ja ihmisten hyvinvointiin investoiva hallitusohjelma.

Itse olin neuvotteluissa mukana miettimässä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen rakenteita.

Sote-palveluiden järjestäminen rakentuu tulevaisuudessa 18 maakunnan varaan. Maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisena palveluna ja kokoomuksen ajama markkinamalli on onneksi nyt unohdettu. Maakuntien päättäjät valitaan vaaleilla ja maakunnille tulee verotusoikeus, josta käynnistetään parlamentaarinen valmistelu.

Tulevissa sote-keskuksissa panostetaan perustason palveluiden saatavuuteen ja parannetaan hoitotakuuta niin, että hoitoon pääsee viikon kuluessa hoidon tarpeen arvioinnista. Tämä edellyttää noin 1 000 yleislääkäriä lisää terveyskeskuksiin.

Perusterveydenhuollon vahvistamisen lisäksi tarkastellaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kokonaisuutta.

Keskussairaaloiden päivystystoiminta ja osaajien riittävyys turvataan tarvittaessa erityisin päätöksin, mikä on selkeä parannus nykyiseen, mutta valitettavasti keskusta ei halunnut avata päivystys- ja keskittämisasetusta hallitusohjelmassa siten, että anestesiaa vaativia leikkauksia olisi voitu jatkaa myös aluesairaaloissa kuten Raahessa.

Hienoa on, että Vasemmistoliitolla on oma sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Periksi ei siis anneta.

Vanhusten hoivaa parannetaan säätämällä ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä hoivahenkilöstön mitoitukseksi 0,7 ja myös kotihoitoa ja omaishoitoa parannetaan.

Hoivahenkilöstön mitoituksessa tulee varmistaa, että 0,7 tarkoittaa nimenomaan hoivatyötä tekeviä päteviä henkilöitä, eikä talkkareita tai haamuhoitajia lasketa hoivatyön henkilöstövahvuuteen.

Hallitusohjelma puuttuu laajasti eriarvoistumiseen ja köyhyyden torjuntaan. Alle tuhannen euron kuukausieläkkeitä korotetaan noin 50 eurolla kuukaudessa. Lapsiperheiden tilannetta helpotetaan lapsilisän yksinhuoltajakorotuksella ja korotuksesta hyötyvät myös toimeentulotuella olevat perheet.

Myös opintotukeen tehdään 25 euron huoltajakorotus ja neljännen ja viidennen lapsen lapsilisää korotetaan.

Suomessa on pitkästä aikaa hallitus, joka leikkauslistojen sijaan uudistaa ja kehittää maatamme paremmaksi paikaksi elää meille kaikille, ei vain harvoille.

Kirjoittaja on Vasemmistoliiton kansanedustaja Raahesta.