Hal­li­tus esittää kolmen mil­joo­nan euron li­sä­mää­rä­ra­haa Oulun pää­po­lii­si­ase­man vä­li­ai­kais­ti­lo­jen kus­tan­nuk­siin

Oulun poliisin toiminnoista suurin osa siirretään ensi kesänä väliaikaisesti Linnanmaalle Elektroniikkatie 3–5:een. Tilat vuokrataan Technopolikselta.

Pääosa poliisin toiminnoista siirretään uuden poliisitalon valmistumiseen saakka Linnanmaalle Elektroniikkatie 3–5:een.
Pääosa poliisin toiminnoista siirretään uuden poliisitalon valmistumiseen saakka Linnanmaalle Elektroniikkatie 3–5:een.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Hallitus esittää poliisin toimitilahankkeille kolmen miljoonan euron lisämäärärahaa. Esitys sisältyy ensi vuoden talousarvion täydentävään esitykseen, joka annettiin eduskunnalle torstaina.

Rahoitus on määrä osoittaa Oulun poliisilaitoksen pääpoliisiaseman väliaikaistilojen lisävuokran kustannuksiin.

– Oulun poliisilaitoksen pääpoliisiaseman henkilöstö on kärsinyt vakavista sisäilmaongelmista heille osoitetuissa väliaikaistiloissa, josta henkilöstö on nyt määrä siirtää uusiin keskitettyihin väliaikaistiloihin pääpoliisiaseman valmistumiseen saakka. Tarkoitukseen osoitettu rahoitus on omiaan merkittävällä tavalla auttamaan poliisilaitoksen henkilöstön tilannetta, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoo.

Uusien väliaikaistiloja koskevan vuokrasopimuksen solmiminen edellytti noin kolmen miljoonan euron lisärahoitusta nykytilanteeseen.

Oulun poliisin toiminnoista suurin osa siirretään ensi kesänä väliaikaisesti Linnanmaalle Elektroniikkatie 3–5:een. Tilat vuokrataan Technopolikselta. 

Oulun poliisilaitoksen uuden pääpoliisiaseman valmistumisen tavoiteaikataulu on vuodessa 2024, mikäli hankkeelle saadaan Poliisihallituksen esittämä rahoitus julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2021-2024.