Kolumni

Hallituksen talouspolitiikka on kestämätöntä

Uuden hallitusohjelman talouspolitiikka on rakennettu kestämättömälle pohjalle. Vihervasemmistohallitus perustaa talouspolitiikkansa puhtaasti sen toiveen varaan, että suotuisa talouskehitys jatkuu ja sen myötä työllisyysaste nousee 75 prosenttiin.

Eduskunnasta

-

Uuden hallitusohjelman talouspolitiikka on rakennettu kestämättömälle pohjalle. Vihervasemmistohallitus perustaa talouspolitiikkansa puhtaasti sen toiveen varaan, että suotuisa talouskehitys jatkuu ja sen myötä työllisyysaste nousee 75 prosenttiin. Kun suotuisa talouskehitys ei tule muun muassa maailmantalouden heikkenemisen vuoksi jatkumaan, talouslinjauksilta putoaa pohja ja Suomi ajautuu entistä vahvemmin velkaantumisen tielle.

Hallitus nostaa pysyviä menoja 1,2 miljardilla eurolla ja lisäksi kertaluontoisia eriä kolmella miljardilla. Hallituksen tarjoamilla toimilla työllisyyden, talouskasvun ja tuottavuuden eväitä ei tulla saavuttamaan.

On tärkeää, että talouden saralla ei jaeta kakkua, jota ei ole vielä edes leivottu. Hallituksen kuihtuneista ”vappusatasista” ja muista vastuuttomista vaalilupauksista on koitumassa noin miljardin euron lisämenot valtiolle ja kunnille.

Lisäksi hallituksen ”tulevaisuusinvestointien” myötä kustannukset kasvavat entisestään. Lisäksi näyttää siltä, että valtionyhtiöistä saatavia myyntituloja valuu juokseviin kuluihin varsinaisten investointien sijaan.

Pelkästään väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttaa vuosittain yli 500 miljoonan euron laskun. Hallituksen tavoite lisätä humanitaarista maahanmuuttoa heikentää taloudellista huoltosuhdetta entisestään. Kun huollettavien määrä lisääntyy, taloudellinen huoltosuhde heikkenee. Siksi maahanmuuton nettokustannuksia tulee pyrkiä vähentämään maahanmuuttopolitiikkaa tiukentamalla.

Hallituksen viherverot tulevat puolestaan nostamaan liikkumisen ja asumisen kustannuksia sekä vaikeuttamaan tavallisten suomalaisten elämää. Samalla hallituksen ideologinen ilmastopolitiikka nakertaa investointisuojaa.

Suomalaisen työvoiman liikkuvuuteen maan sisällä on kiinnitettävä enemmän huomiota. Nyt kasvavien kustannusten myötä työmatkustaminen vaikeutuu entisestään. Silti samalla turvapaikkaperusteisia maahanmuuttajia asutetaan verovaroin parhaille työssäkäyntialueille, vaikka harva heistä tulee koskaan edes työllistymään. Tämä puolestaan pahentaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa.

Yrittäjyys ja kannustava veropolitiikka ovat jääneet hallitukselta pahasti sivuun. Kotimaisen ostovoiman vahvistaminen ja suomalaisen omistajuuden edistäminen kansankapitalismin hengessä olisi pitänyt nostaa avainasioiksi, mutta hallitusohjelmassa ne ovat jääneet täysin pimentoon.

Elinvoimainen talous tarvitsee ostovoimaisia kotimarkkinoita ja aktiivista yrittäjyyttä. Tämä on tärkeää nostaa sille kuuluvaan arvoon. Näpertely ja pienet viilaukset tällä saralla eivät riitä. Tarvitaan rohkeita tekoja oman kansan hyväksi.

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Oulusta.