Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Hal­lin­to-oi­keus määräsi Oulun kau­pun­gin luo­vut­ta­maan salatut kau­pun­gin­teat­te­rin muis­tiot Kalevan toi­mit­ta­jal­le

Sisäisen tarkastuksen muistioiden kopiot Oulun kaupunginteatteri Oy:stä pitää antaa Kalevan toimittaja Esko Aholle, linjasi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Kaupunki aikoo hakea ratkaisusta valituslupaa.

Salatut muistiot koskivat Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostoa teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä sekä muun muassa palkanmaksua näiden yhtiöiden kautta.
Salatut muistiot koskivat Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostoa teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä sekä muun muassa palkanmaksua näiden yhtiöiden kautta.
Kuva: Janne-Pekka Manninen

Sisäisen tarkastuksen muistioiden kopiot Oulun kaupunginteatteri Oy:stä pitää antaa Kalevan toimittaja Esko Aholle, linjasi Pohjois-Suomen hallinto-oikeus.

Aho pyysi muistioita syksyllä 2016, mutta silloinen kaupunginjohtaja Matti Pennanen kieltäytyi luovuttamasta niitä. Aho teki Pennasen päätöksestä valituksen hallinto-oikeudelle.

Maaliskuulle 2016 päivätyt muistiot koskivat Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostoa teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä sekä muun muassa palkanmaksua näiden yhtiöiden kautta.

Oulun kaupunki ei pitänyt muistioita julkisina, vaan sisäisen työskentelyn asiakirjoina, joihin ei sovelleta julkisuuslakia. Kaupunki katsoi myös, että jos hallinto-oikeus pitäisi pyynnön kohteina olevia asiakirjoja viranomaisen asiakirjoina, ne olisivat kuitenkin salassa pidettäviä asiakirjoja.

Hallinto-oikeus katsoi, että kunnan tytäryhteisönä Oulun kaupunginteatteri Oy:n asiakirjat kuuluvat julkisuuslain piiriin. Hallinto-oikeus ei myöskään nähnyt perusteita pitää muistioita salassa pidettävinä.

Oulu aikoo valittaa KHO:een

Oulun kaupunki aikoo hakea KHO:lta valituslupaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen.

– Hallinto-oikeuden päätöksessä on merkittävä kannanotto julkisuuslain tulkinnasta, että sitä sovelletaan myös kunnan tytäryhtiöihin, sanoo kaupunginlakimies Jukka Lampén.

Hänen mukaansa on aikaisemmin ollut itsestään selvää, että jos yhtiö ei hoida julkista tehtävää, siihen ei sovelleta julkisuuslakia.

– Niin kuin teatteri ei selvästikään hoida, hän lisää.

Lampén arvioi tulkinnan perustuvan uuteen kuntalakiin.

– Ihan uusimmassa oikeuskirjallisuudessa on ollut tulkintaa, että julkisuuslakia alettaisiin soveltaa yhtiöihin. Asia on sen verran merkittävä, että halutaan katsoa, onko näin.

Valituksen hallinto-oikeuteen tehnyt Esko Aho näkee hallinto-oikeuden päätöksen periaatteellisesti merkittävänä. Kun kunnan tytäryhtiöiden tiedot käsitetään julkisiksi samalla tavoin kuin kuntakonsernin muiden laitosten, pystytään arvioimaan myös kuntien osakeyhtiöiden hallinto- ja johtamistavan perusteita, lainmukaisuutta ja hyväksyttävyyttä.

–  Teatterin johdon menettely laitoksen sisällä on tässä tavallaan sivuasia, vaikka perusteellisen tutkinnan arvoinen sinänsä, Aho sanoo.