Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Luitko jo tämän: Kym­me­nen ou­lu­lais­opet­ta­jat ker­to­vat, että van­hem­mil­ta tulee rajuja ja asiat­to­mia vies­te­jä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Hai­luo­toon toi­nen­kin sähkön syöt­tö­kaa­pe­li - me­ri­kaa­pe­li käyt­töön ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

Sähkönjakeluverkon toimintavarmuus paranee, kun uusi merikaapeli saadaan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.

Hailuotoon saadaan sähköä syötettyä sähköä entistä varmemmin, kunhan uusi merikaapeliveto valmistuu.
Hailuotoon saadaan sähköä syötettyä sähköä entistä varmemmin, kunhan uusi merikaapeliveto valmistuu.

Sähkönsyötön varmuus Hailuotoon paranee ja sähkönsiirtokapasiteetti kasvaa, kun Elenia Oy rakennuttaa Siikajoen Turpeenperältä uuden merikaapeliyhteyden Hailuodon Koninnokkaan.

Uusi merikaapeli otetaan käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.

– Uudesta kaapelista tulee sähkön pääsyöttö Hailuotoon, ja vanha merikaapeli jää varayhteydeksi, Elenian projektipäällikkö Pasi Koski kertoo.

Mantereelta ei ole tähän saakka ollut sähkönsiirron varayhteyttä Hailuotoon. Merikaapelin vikaantuessa sähköä on voitu kuitenkin tuottaa Hailuotoon erillisillä dieselgeneraattoreilla.

– Generaattoreita on kolme, mutta sähkön tuottaminen niillä on epävarmaa. Ne eivät aina lähde käyntiin, mikä onkin varmaan ollut yksi vauhdittava potku uuden merikaapelin rakentamiselle, Pasi Koski sanoo.

Vikatilanteissa myös Huikun tuulivoimala Hailuodossa on jouduttu pysäyttämään, koska sen toiminta ei ole mahdollista saarekekäytössä.

Hailuodon liittäminen uudella merikaapelilla mantereen sähköverkkoon vaikuttaa Elenian mukaan välillisesti noin 1 300 asiakkaan sähkönjakelun varmuuteen. Heistä noin tuhat on Hailuodossa ja muutama sata Siikajoen alueella.

– Jatkossa Hailuotoon saadaan sähköä kahdesta syötöstä. Jos toiseen kaapeliin tulee vika, voidaan kaukokäytöllä kytkeä toinen syöttö päälle.

Uusi merikaapeli on todettu ainoaksi teknisesti ja taloudellisesti varteenotettavaksi vaihtoehdoksi sähkönjakelun varmistamiseksi Hailuotoon.

Uutta keskijännitteistä 20 kilovoltin kaapelia lasketaan mereen noin kymmenen kilometrin verran. Kaapelointityö alkoi tällä viikolla Siikajoen Turpeenperältä, missä rantamatalikkoa joudutaan ruoppaamaan noin kilometrin matkalla. '

Kaapeli kaivetaan ja peitetään pohjaan niin syvälle, että kaapelin ja merenpinnan välinen etäisyys on meren alavedenpinnan korkeudesta mitattuna vähintään kaksi metriä.

Syvimmillään kaapeli kulkee meren pohjassa noin 10,5 metrin syvyydessä.
Mantereella uusi kaapeli liitetään Siikajoen Niitynmaantien ja Alapääntien risteyksen tienoilla olevaan runkolinjaan. Hailuodon puolella johto tulee maalle Koninnokassa.

Miljoonan euron työ

Merikaapelointi ei ole Elenialle jokapäiväistä rutiinia. Pasi Kosken mukaan kyse on suorastaan harvinaisesta työstä.

– Jonkin verran olemme sähköistäneet saaria järvialueilla, mutta tällaisia merikohteita meillä ei Hailuodon lisäksi muita olekaan, joten tämä on todella harvinainen urakka.
Merikaapeloinnin Elenialle urakoi Relacom Finland Oy.

Hailuodon ja mantereen välisen kaapelointihankkeen kokonaiskustannus on noin miljoona euroa. Kustannukset maksaa Elenia.

– Yhteiskunta ei osallistu kustannuksiin, eikä niitä tule hailuotolaisillekaan. Kustannukset ovat osa Elenian investointiohjelmaa, viestintäjohtaja Heini Kuusela-Opas kertoo.

Hailuodon merikaapeli on osa Elenian pitkän aikavälin investointiohjelmaa, Elenia Säävarmaa. Tänä vuonna yhtiö investoi säävarman sähköverkon rakentamiseen yli 120 miljoonaa euroa.

– Tavoitteemme on nostaa Elenian sähköverkon maakaapelointiaste 70 prosenttiin vuonna 2028. Kun aloitimme 2009, oli verkosta maakaapeloitu alle 20 prosenttia. Nyt lähestymme 40 prosenttia, Kuusela-Opas sanoo.

Merikaapelin asennustyöt alkoivat tällä viikolla Meritien päässä Siikajoen Turpeenperällä.

Rantamatalikossa kaapeli joudutaan kaivamaan meren pohjaan vähintään kahden metrin syvyyteen meren alavedenpinnan korkeudesta.