Haagin tuo­miois­tuin: Sreb­re­ni­ca oli kan­san­mur­ha

YK:n sotarikostuomioistuin päätti vetoomuskäsittelyn päätteeksi, että vuoden 1995 Srebrenican verilöylyssä oli kyse kansanmurhasta.

YK:n sotarikostuomioistuin päätti vetoomuskäsittelyn päätteeksi, että vuoden 1995 Srebrenican verilöylyssä oli kyse kansanmurhasta.

Päätös tehtiin jutussa, jossa serbikenraali Radislav Krstic oli valittanut vuonna 2001 saamastaan tuomiosta. Krsticin mukaan Srebrenicassa ei kuollut riittävästi ihmisiä, jotta voitaisiin puhua kansanmurhasta. Vetoomustuomioistuin oli kuitenkin toista mieltä.

Vetoomustuomioistuimen päätöksellä uskotaan olevan heijastusvaikutuksia vielä Haagissa käynnissä oleviin Jugoslavian hajoamissotien oikeudenkäynteihin, mukaan luettuna Jugoslavian entisen presidentin Slobodan Milosevicin oikeudenkäynti.

Krsticin oma tuomio sen sijaan aleni vetoomustuomioistuimessa. Krsticin tuomionimike muuttui kansanmurhasta kansanmurhan suunnitteluun ja siinä avustamiseen, ja tuomio aleni 46 vuodesta 35 vuoteen.

Srebrenicassa tapettiin liki 8 000 muslimia.