Fing­rid: Talven pak­kas­kau­sien säh­kö­pu­lan riski on kas­va­nut Suo­mes­sa – sähkö riit­tää, jos tuo­tan­to ja mark­ki­nat toi­mi­vat nor­maa­lis­ti

Fingridin mukaan edellisvuosiin verrattuna suurin muutos on voimalaitosten sulkemisista johtuva sähköpulariskin kasvu Pohjoismaissa. Voimalaitoksia on suljettu Ruotsissa, mikä lisää riskiä aiempiin talviin verrattuna.

Sähkösopimuksen sisällöstä käy ilmi sopimustyyppi, energian hinta, perusmaksu ja yleensä myös tuotantomuoto. Sopimustyyppi on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.
Sähkösopimuksen sisällöstä käy ilmi sopimustyyppi, energian hinta, perusmaksu ja yleensä myös tuotantomuoto. Sopimustyyppi on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Talven kulutushuippujen sähköpulariski on kasvanut Pohjoismaissa, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingrid. Sähköpulalla tarkoitetaan sitä, että sähkön tuonti ja tuotanto eivät riitä kattamaan kulutusta. Tuolloin sähkön kulutusta joudutaan rajoittamaan hetkellisesti.

Fingridin mukaan edellisvuosiin verrattuna suurin muutos on voimalaitosten sulkemisista johtuva sähköpulariskin kasvu Pohjoismaissa. Voimalaitoksia on suljettu Ruotsissa, mikä lisää riskiä aiempiin talviin verrattuna.

Fingrid arvioi, että tänä talvena sähkön huippukulutus ja sähkön tuotantokapasiteetti ovat Suomessa lähes edellistalven tasolla. Fingridin mukaan sähkö riittää Suomessa talven kovilla pakkasilla, jos sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat toimivat normaalisti. 

Arvioitu sähkönkulutus pystytään kattamaan kotimaisella sähköntuotannolla ja naapurimaista saatavalla tuontisähköllä, mikäli sähköä on naapurimaista saatavilla.

Sähköpula on Fingridin mukaan mahdollinen, mikäli koko Suomea koettelee kova ja pitkäkestoinen pakkaskausi. Fingrid arvioi, että huippukulutustilanteessa sähkön kulutus nousee Suomessa noin 15 300 megawattiin. Tuolloin viidennes sähköstä on tuotava ulkomailta.

Huippukulutustilanteessa sähköä on tuotava Pohjoismaihin jopa 4 900 megawatin teholla. Tuolloin sähköä tuodaan lähinnä Keski-Euroopasta.

Fingridin mukaan tuulivoiman saatavuus kysyntähuipuissa on keskeinen sähkön riittävyyden kannalta. Pohjoismaisten tarkastelujen perusteella tuulivoiman osuudeksi on arvioitu pakkasten kulutuishuipuissa 6-10 prosenttia tuulivoiman kokonaiskapasiteetista. 

– Olkiluoto 3:n käyttöönotto kesällä 2020 vähentää jatkossa sähköpulariskiä merkittävästi. Tästä huolimatta Suomi on jatkossakin riippuvainen tuontisähköstä, tiedotteessa todetaan.