Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Fingrid ra­ken­taa voi­ma­lin­jaa Pe­rä­me­ren ran­ni­kon kautta Ruot­siin - Oulun seu­dul­le tulossa ylei­sö­ti­lai­suuk­sia

Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välille. Voimajohdon suunniteltu reitti kulkee useiden kuntien alueella.

Fingridin suunnitteleman voimalinjan reitti.
Fingridin suunnitteleman voimalinjan reitti.
Kuva: Fingrid Oy

Kantaverkkoyhtiö Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselästä Keminmaahan. Kyseessä on ensimmäinen osuus voimalinjasta, jota ollaan rakentamassa Suomen ja Ruotsin välille.

Fingridin projektipäällikkö Mika Penttilä kertoo, että Suomen ja Ruotsin välisen kantaverkon voimajohdon on tarkoitus valmistua vuonna 2025.

– Tämä ensimmäinen osuus valmistuu todennäköisesti hieman aikaisemmin. Rakennustyöt alkavat vuosina 2021–2022. Monia osuuksia joudutaan rakentamaan talvella, kun suoalueita on niin paljon. Siihen täytyy varata aikaa, Penttilä kertoo.

Nyt suunnitteilla oleva linja on 153 kilometriä pitkä, 400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteys. Reitti kulkee Muhoksen, Oulun, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueella.

Muhokselta Keminmaan suuntaan rakennettava voimajohto tulee ensimmäisen 80 kilometrin matkalta uuteen johtokäytävään. Siellä kantaverkkolinjan leveydeksi tulee 62 metriä, kertoo Penttilä.

Loppumatkalla voimajohto rakennetaan jo olemassa olevan 400 kilovoltin voimajohdon rinnalle. Siellä johtokäytävän leveys on nyt reilut 50 metriä, ja rakennustöiden jälkeen se levenee 40 metrin verran.

Voimalinjan pylväiden korkeus on noin 35 metriä. Tarkka korkeus riippuu pylvään paikasta ja pylväsrakenteesta.

Ruotsi-yhteys parantaa sähkön toimitusvarmuutta

Uusi Suomen ja Ruotsin välinen sähköverkkoyhteys parantaa Suomen sähkön toimitusvarmuutta.

– Tämän myötä saadaan tuotua lisää sähköä Suomeen. Saamme paremmat ja varmemmat yhteydet Ruotsiin päin, Penttilä sanoo.

Sähkö siirtyy sähkömarkkinoiden mukaisesti Suomen ja Ruotsin välillä. Penttilän mukaan on todennäköistä, että sähkö liikkuu suurimmaksi osaksi Ruotsista Suomeen päin.

– Pohjois-Ruotsissa on paljon tuuli- ja vesivoimaa. Se on totta kai yksi tekijä.

Muhoksen Pyhäselkä on vahva 400 kilovoltin verkon solmupiste Oulun seudulla. Sieltä lähtee useampi vahva yhteys etelään päin. Tällä hetkellä on käynnistymässä voimalinjan rakentaminen Keski-Suomen ja Pyhäselän välille.

– Meillä on ollut iso projekti vahvistaa pohjois–etelä-suuntaisia yhteyksiä, Penttilä kertoo.

Yleisötilaisuuksia tulossa

Voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA) on nähtävillä niiden kuntien virastoissa, joiden kautta voimalinja kulkee, sekä Oulun kaupungin Oulu 10 -palvelupisteessä. YVA löytyy myös sähköisenä ympäristöhallinnon verkkopalvelusta

Kannanotot YVA:sta pitää toimittaa Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle 12. joulukuuta mennessä.

Ylikiimingissä, Yli-Iissä ja Keminmaassa järjestetään yleisötilaisuudet, joissa kerrotaan hankkeesta. Mukana on ely-keskuksen, Fingridin ja YVA-konsulttina toimivan Siton edustajat. Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu.

Yleisötilaisuudet:

Tiistai 21.11. kello 18.00, Ylikiiminki, Vesalan koulu, Valpastie 11
Keskiviikko 22.11. kello 18.00, Keminmaa, Kunnanviraston valtuustosali, Kunnantie 3
Torstai 23.11.kello 18.00, Yli-Ii, Kierikkikeskus, Pahkalantie 447